En lyckad workshop stakar ut vägen framåt.

Kista Science City AB ansvarar tillsammans med AI Innovation of Sweden för att ta fram en förstudie för en AI-nod i Stockholmsområdet. Under tisdagen presenterades de preliminära resultaten från förstudien i form av en workshop med omkring 60 deltagare. Dessutom fick olika partners och intressenter komma till tals och berätta om hur de arbetar med AI-frågor och hur de ser på etableringen av en nod. På plats fanns representanter från bland annat Stockholm Business Region, Ericsson, Stockholms universitet, KTH och ABB.

Förstudien kommer färdigställas i slutet av månaden. Agneta Jacobson, som leder arbetet med förstudien, är nöjd med workshopen.

– Det var verkligen fantastiskt att se alla kreativa och entusiastiska diskussioner. Det är tydligt att det finns ett enormt intresse för AI i regionen och att det är många som vill bidra på olika sätt.

Nu fortsätter arbetet med förnyad energi efter de positiva tongångarna från gårdagen. Även Johan Ödmark, VD för Kista Science City AB, är positiv efter workshopen.

– Det är inte ofta som så många i innovationssystemet samlas på det här sättet – oerhört nyttigt och kul. Nu är det viktiga att bygga en nod för AI som samverkar med och stärker de initiativ och strukturer som redan finns – inte minst här i Kista Science City.

 

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.