december 12, 2022

En roll för dig som vill sätta drönarfrågor på den regionala agendan

Stockholm ligger i framkant inom UAM och här finns många företag, forskare och verksamheter som är intresserade av att bidra till utvecklingen av en grön och smart transportinfrastruktur med hjälp av drönare. I den här rollen blir du en viktig knutpunkt för att utveckla Stockholms ekosystem för drönare.

Det här är uppdraget för dig som vill vara med och sätta drönarfrågor på den regionala agendan och säkerställa konkurrenskraft för Stockholm.

 

Tillsammans med teamet på Kista Science City blir det din uppgift att bidra till att öka kunskap och insikt om hur Urban Air Mobility (UAM) kan spela en allt viktigare roll i samhället framöver. För att uppnå potentialen, volym och hållbarhet hos automatiserade fordon i det lägre luftrummet krävs nya strategier, policies och verktyg. För att komma dit är en större medvetenhet, mer kunskap och verktyg avgörande.

DINA ARBETSUPPGIFTER
Det är en bred projektledarroll med både strategiskt och operativt arbete som projektledare för den svenska delen av det europeiska projektet CITYAM ”Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility”. Vi söker dig som vill bidra till att höja kunskapsnivån om möjligheter med drönare hos offentliga aktörer och organisationer i regionen, men också bidra till att hitta rätt projekt och finansiering för att möjliggöra utveckling av sektorn. I din roll skapar du nätverk av expertis, relationer med andra aktörer som kan sprida information och företag som är intresserade av att öka sin kunskap inom området.

Du kommer att arbeta nära projektledarna hos Stockholms stad och Luftfartsverket samt vara i kontakt med de övriga europeiska konsortierna. Som projektledare kommer du också att samla aktörer och bidra till att utveckla ett mer samordnat ekosystem kring drönarfrågan med attraktionskraft för startups, större företag och offentlig sektor.

 

Arbetet kommer huvudsakligen att innebära:

  • Arbeta tillsammans med Stockholms stad, Luftfartsverket och andra myndigheter och större företag som har drönarfrågan på agendan.
  • Genomföra workshops, nätverksträffar och projektmöten.
  • Operativt arbeta med hur Stockholm kan involvera målgrupper för att förbereda staden för drönare. Här ingår tex demodagar och utvärdering av lösningar för målgruppen.
  • Leda, planera och hålla samman resurser och budget för projekt.
    Rapportera och bygga dialog med finansiärer och partners i det europeiska konsortiet.
  • Bygga synergier mellan olika drönarprojekt i Stockholm och även aktivt verka för att utveckla branschen och bygga fler relevanta samarbeten inom området med mindre företag och startups.
  • Ansvara för projektansökningar och att bygga nya konsortier.
  • Aktivt bidra till synergier internt och utveckla hela verksamheten i Kista Science City.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en gedigen arbetslivserfarenhet som projektledare eller konsult. Du har en akademisk examen och har tidigare erfarenhet av att driva processer och projekt som omfattar flera större organisationer. Du har ett stort intresse av teknikorienterade projekt, och inte minst för drönare och gärna erfarenhet av att driva policyfrågor kopplade till etablering av nya mobilitetssystem eller användning av farkostteknologier

Vi letar efter dig som vill göra skillnad, gillar att jobba i team, som trivs med att bygga nya och underhålla relationer och som tror på att möten mellan människor, kunskap och kreativitet är avgörande för hållbara samhällen. För att bli framgångsrik i rollen krävs att du har ett strukturerat arbetssätt och jobbar konstruktivt i syfte att hitta synergier och värde mellan olika aktörer och initiativ.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav då en stor del av projektet handlar om att stötta svenska myndigheter och kommuner, och vi arbetar på båda språken.

Det är meriterande om du har kunskap om drönarfrågor och erfarenhet av att arbeta med att involvera användare eller medborgare i utformning av nya system eller utrullning av ny teknik.

LÄS MER OCH ANSÖK

 

WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

Vill du bidra till att förbereda städerna för ökad luftmobilitet? Torsdag 30 mars 2023, klockan 12:00 Under webinariet får du en introduktion till projektet City Air Mobility "CITYAM”, ett transnationellt samarbete i Östersjöregionen som ämnar stödja och stärka städer...

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

155 waste bins in parks and along walkways have been equipped with sensors that automatically signal when they need to be emptied.The project – made in collaboration between the municipality, two startups and Kista Science City – gives a glimpse of how technology can...

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science...

AKTÖRER I KISTA SKA HITTA NYA SÄTT ATT JOBBA MED UPPLEVD TRYGGHET

AKTÖRER I KISTA SKA HITTA NYA SÄTT ATT JOBBA MED UPPLEVD TRYGGHET

Kista Science City samlar aktörer från staden, fastighetsägare, näringslivet och lärosäten för att undersöka hur nya arbetssätt med stöd av ny teknik kan bidra till att öka tryggheten i urbana miljöer som Kista.  Upplevd trygghet är en komplex utmaning som kräver...

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

Drones will soon be serving customers, citizens, businesses, and authorities with a wide range of revolutionary new services. Kista Science City hosts one of Sweden's largest knowledge clusters when it comes to new mobility. A new project will prepare cities for the...