oktober 27, 2022

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science Park, leda till att små och medelstora företag kan dra nytta av befintlig expertis inom cybersäkerhet.

Projektet syftar till att stärka kännedom kring säkerhetsfrågor hos små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Detta för att stärka företagens tillväxt och konkurrenskraft i en alltmer digital värld, men också för att höja säkerhetsnivån.

– Vi ser att det idag ställs allt högre krav på cybersäkerhet hos små och medelstora företag. En ökad digital hotbild kan leda till att nya riktlinjer och standarder för cybersäkerhet tas fram, och då är det viktigt att företagen hänger med, säger Richard Granberg på Kista Science City.

Bakom satsningen står de två innovationsmiljöerna Kista Science City och Södertälje Science Park som under flera år samarbetat kring affärsutveckling för små och medelstora företag.

Pilotprogram under våren

Under våren 2023 kommer ett pilotprogram starta upp, där 5–10 företag får möjlighet att genom utbildning, coachning och nätverkande får möjlighet att stärka sina kunskaper om cybersäkerhet. Inledningsvis kommer två branscher prioriteras: medtech och tillverkande industriföretag.

Branscher där digitaliseringen går snabbt och där fler och fler tjänster och produkter är anslutna till andra enheter, nätverk och internet i syfte att effektivisera och förbättra processer och slutprodukt. En i grunden positiv utveckling, men där riskerna för cybersäkerhetshot därmed samtidigt kraftigt ökar och konsekvenserna av säkerhetsbrister och intrång kan få stora konsekvenser för olika berörda parter, inklusive samhället i stort.

Företag sökes

Just nu söker projektet efter företag som skulle kunna vara intresserade av att delta. Deltagande i pilotprojektet är kostnadsfritt och riktar sig till små och medelstora företag i Stockholmsregionen.

Intresserad av att vara med? Kontakta Richard Granberg.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...