mars 7, 2023

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science Park, leda till att små och medelstora företag kan dra nytta av befintlig expertis inom cybersäkerhet.

Projektet syftar till att stärka kännedom kring säkerhetsfrågor hos små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Detta för att stärka företagens tillväxt och konkurrenskraft i en alltmer digital värld, men också för att höja säkerhetsnivån.

– Vi ser att det idag ställs allt högre krav på cybersäkerhet hos små och medelstora företag. En ökad digital hotbild kan leda till att nya riktlinjer och standarder för cybersäkerhet tas fram, och då är det viktigt att företagen hänger med, säger Richard Granberg på Kista Science City.

Bakom satsningen står de två innovationsmiljöerna Kista Science City och Södertälje Science Park som under flera år samarbetat kring affärsutveckling för små och medelstora företag.

Pilotprogram under våren

Under våren 2023 kommer ett pilotprogram starta upp, där 5–10 företag får möjlighet att genom utbildning, coachning och nätverkande får möjlighet att stärka sina kunskaper om cybersäkerhet. Inledningsvis kommer två branscher prioriteras: medtech och tillverkande industriföretag.

Branscher där digitaliseringen går snabbt och där fler och fler tjänster och produkter är anslutna till andra enheter, nätverk och internet i syfte att effektivisera och förbättra processer och slutprodukt. En i grunden positiv utveckling, men där riskerna för cybersäkerhetshot därmed samtidigt kraftigt ökar och konsekvenserna av säkerhetsbrister och intrång kan få stora konsekvenser för olika berörda parter, inklusive samhället i stort.

Företag sökes

Just nu söker projektet efter företag som skulle kunna vara intresserade av att delta. Deltagande i pilotprojektet är kostnadsfritt och riktar sig till små och medelstora företag i Stockholmsregionen.

Intresserad av att vara med? Kontakta Richard Granberg.

WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

Vill du bidra till att förbereda städerna för ökad luftmobilitet? Torsdag 30 mars 2023, klockan 12:00 Under webinariet får du en introduktion till projektet City Air Mobility "CITYAM”, ett transnationellt samarbete i Östersjöregionen som ämnar stödja och stärka städer...

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

155 waste bins in parks and along walkways have been equipped with sensors that automatically signal when they need to be emptied.The project – made in collaboration between the municipality, two startups and Kista Science City – gives a glimpse of how technology can...

AKTÖRER I KISTA SKA HITTA NYA SÄTT ATT JOBBA MED UPPLEVD TRYGGHET

AKTÖRER I KISTA SKA HITTA NYA SÄTT ATT JOBBA MED UPPLEVD TRYGGHET

Kista Science City samlar aktörer från staden, fastighetsägare, näringslivet och lärosäten för att undersöka hur nya arbetssätt med stöd av ny teknik kan bidra till att öka tryggheten i urbana miljöer som Kista.  Upplevd trygghet är en komplex utmaning som kräver...

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

Drones will soon be serving customers, citizens, businesses, and authorities with a wide range of revolutionary new services. Kista Science City hosts one of Sweden's largest knowledge clusters when it comes to new mobility. A new project will prepare cities for the...

SHARING INSIGHTS ON TRENDS AND EMERGING OPPORTUNITIES

SHARING INSIGHTS ON TRENDS AND EMERGING OPPORTUNITIES

This week leaders from the business & research community in the area met for the premiere of Kista Insight. A new meeting arena where trends and opportunities are showcased and discussed - this time with a focus on talent attraction, cybersecurity, and emerging...