Är ditt företag cybersäkert?

När allt fler produkter kopplas upp och verksamheter digitaliseras ökar både företagets sårbarhet som kraven från myndigheter och kunder. Händelser i vår omvärld bidrar till en allt större hotbild mot företag. Vikten av strukturerad och strategisk cybersäkerhet hos små och medelstora företag har aldrig varit större. 

När allt fler produkter kopplas upp och verksamheter digitaliseras ökar både företagets sårbarhet som kraven från myndigheter och kunder. Händelser i vår omvärld bidrar till en allt större hotbild mot företag. Vikten av strukturerad och strategisk cybersäkerhet hos små och medelstora företag har aldrig varit större. 

 

Strategiskt affärsutvecklingsprogram inom cybersäkerhet

Ett program för bolag i Stockholm som stärker företagets kompetens och strategiska förmåga inom cybersäkerhet.

Genom ökad medvetenhet, kompetens och förmåga inom cybersäkerhet säkrar vi konkurrenskraft och en framtida hållbar tillväxt. Under programmets gång kommer ni som deltagare få anpassad coaching och utbildning relevant för era specifika utmaningar. Vid programmets slut har ni fått ökad förståelse och kompetens av cyber-/informationssäkerhet samt arbetat fram grunderna i en handlingsplan för framtida arbete.

Under fem träffar leder experter inom olika området workshops med fokus på:  – cybermedvetenhet – tillgångar och sårbarheter – risk och incidenthantering – organisation – framtid, lagar och standarder

Vilka företag söker vi?

  • Programmet vänder sig till personer i ledningsposition inom små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Vi ser gärna en till två deltagare per företag. Vi välkomnar särskilt företag från medtech/ den digitaliserade vårdsektorn, och Södertälje Science Park riktar in sig på tillverkande industri.
  • Då antalet platser är begränsat och kostnadsfritt, sätter vi stor vikt vid att deltagande företag har ambitionen att fullfölja programmet. 

Vad får jag som deltagare?

  • Anpassad coachning och utbildning relevant för era specifika utmaningar.
  • Workshops kring cybermedvetenhet, tillgångar och sårbarheter, risk och incidenthantering, organisation, framtid, lagar och standarder.
  • Relationer med experter inom cybersäkerhet.
  • Möjlighet till individuellt stöd/coaching mellan träffarna.
  • Strategiskt rollspel.

Vid programmets slut har deltagarna fått ökad förståelse och kompetens samt arbetat fram grunderna i en cybersäkerhets handlingsplan för sitt företag

När och hur 
Programmet genomförs fysiskt i Kista under våren 2023. i Programmet ingår fem halvdagsträffar där ni får möjlighet att tillsammans med 10 andra företag utveckla er medvetenhet, kompetens och förmåga kring digital säkerhet.

Programstart sker 30 mars, med efterföljande tillfällen 20 april, 4 maj, 25 maj samt 8 juni.
Mellan träffarna får företagen hemuppgifter/förberedelse till nästa träff och möjlighet till stöd/coaching.

Träff 1, 30 mars – Omvärld, affärsnytta & deltagarnas mognadsnivå
Träff 2, 20 april – Riskhantering, organisation och kultur
Träff 3, 4 maj – Säkerhetsåtgärder & incidenthantering
Träff 4, 25 maj – Branschspecifik fördjupning, tillsammans med Swedish Medtech
Träff 5, 8 juni – Systematisk uppföljning & cyberattack rollspel

Är ni intresserade av att delta? Registrera en intresseanmälan eller kontakta Richard Granberg.
Programmet är kostnadsfritt med begränsat antal platser.

 

 

Detta program är delvis finansierat med medel från Region Stockholm samt Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Våra talare

Marianne Rilde Björkman 
Informationssäkerhetsspecialist

Marianne Rilde Björkman är en erfaren informationssäkerhetsspecialist med bakgrund inom kvalitet och erfarenhet från ett brett spektrum av bolag och myndigheter. Hon har arbetat inom olika branscher, inklusive vårdsektorn, och har en gedigen erfarenhet inom området. Under flera år har Marianne arbetat på MSB, där hon ansvarat för Sveriges informationssäkerhetsmånad och lett ”Tänk Säkert” kampanjen de senaste 5 åren.

 

 

 
Jan-Olof JOA Andersson 
Dataskyddsombud, ICA Sverige

Jan-Olof Andersson är dataskyddsombud på ICA Sverige med nära 40 års erfarenhet som en av de mest framstående experterna inom informationssäkerhet. Med bred erfarenhet av olika verksamheter, inklusive hälso- och sjukvård, regeringen och ledande positioner inom SIG Security och standardisering på EU-nivå. Även en omtyckt lärare, föreläsare och författare med tio böcker inom säkerhetshantering.

 

My Bergdahl 
Näringspolitisk expert inom standardisering och digital handel, Teknikföretagen

My Bergdahl är en högt ansedd jurist och näringspolitisk expert med expertis inom standardisering, lagar och regelverk, både nationellt och inom EU. Hon har särskilt djup kunskap inom områden som NIS-2 och Cyber Resilience Act.

 

 

 
Steward Kowalski
Stewart Kowalski är en ledande tänkare inom cybersäkerhet med 40 års erfarenhet och är även professor i informationssäkerhet. Han har omfattande affärsbakgrund från företag som Telia, Ericsson, HP och Digital.

 

 

 

 
Vanessa Ware 
Moderator, Kista Science City

Vanessa Ware är moderator och processledare av innovation och digitalisering i ekosystem med bred erfarenhet från akademi, IT, kultur, hälso- och sjukvård samt fastighetsbranschen. Cybersäkerhet har hon framförallt erfarenhet av från tiden som webbchef på Karolinska Universitetssjukhuset då hon också satt i Ledningsforum för Informationssäkerhet på sjukhuset