december 17, 2018

Daniel Forslund – Ny styrelsemedlem till Electrum


Stiftelsen Electrums styrelse består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademin. Alla medlemmar har ett brinnande engagemang för innovationer och kunskap om vad som krävs för att skapa ett innovationsvänligt klimat. Dessa egenskaper stämmer även väl in på Electrums nya styrelsemedlem Daniel Forslund.

Daniel Forslund är ansvarig för allt som har med innovation, digitalisering och utveckling inom Stockholm läns landsting att göra. Han är idag biträdande regionråd (L) och ordförande i Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, och har innan dess jobbat länge med innovationsfrågor som tjänsteman på Vinnova och Regeringskansliet där han bl.a. ansvarade för e-hälsa och informationshanteringen i hälso- och sjukvården.

För att lära känna Daniel lite mer ställde vi 5 snabba frågor:

Vad kommer du berika styrelsen med?
Jag kommer öka Landstingets närvaro i olika samarbetsprojekt för att utveckla Stockholmsregionens kollektivtrafik och sjukvård. Vi som en av regionens största organisationer med 45 000 anställda vill bli en bättre kund till små och medelstora företag genom bättre upphandlingsprocesser, en enklare väg in för samarbetsinviter och en ökad acceptans av ny teknik.

Varför är det så viktigt med innovationer?
Innovationer skapar engagerade medarbetare. Oavsett om du jobbar som undersköterska eller ingenjör måste du erbjudas chans att innovera och utveckla din egen vardag. Att bidra till innovationer skapar stolthet och arbetsglädje, samtidigt som man löser samhällsproblem och bidrar till tillväxt. Personligen drivs jag av att skapa nytta för människor i vardagen. Jag vill göra det enklare för patienter och resenärer genom att ta bort onödigt krångel och byråkrati, som det finns för mycket av i landstinget.

Vilken roll tycker du offentliga aktörer ska ha i ett innovationskluster?
Vi ska vara öppna för nya idéer genom att skapa testmiljöer i syfte att pröva, utvärdera och förverkliga innovationer. Det finns även ett behov av att utforma upphandlingar och avtal på ett mer funktionsorienterat sätt, som öppnar upp för alternativa och nyskapande lösningar.

Bästa innovationen från Sverige?
Det finns många, men om jag måste välja är Pacemakern en fantastisk innovation inom mitt område. Spotify är ju också en lysande innovation som har revolutionerat hela musikindustrin, om jag får gå utanför mitt specifika område.

Vad krävs för att lyckas med en quadruple helix?
Det handlar framförallt om en attitydförändring. Vi måste sluta tro att vi måste lösa allt internt, utan jobba tillsammans med invånarna för att lösa framtidens problem och bli bättre på att förstå behov och förväntningar från alla de som varje dag besöker vården eller reser i kollektivtrafiken. Vi kan inte bara vänta in att alla parametrar, så som lagstiftning etcetera. Om det finns lösningar som underlättar så måste vi utvärdera och testa dessa. Den privata sektorn har varit bättre på detta än oss i den offentliga världen.

Vi önskar Daniel lycka till!

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...