Stiftelsen Electrums styrelse består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademin. Alla medlemmar har ett brinnande engagemang för innovationer och kunskap om vad som krävs för att skapa ett innovationsvänligt klimat. Dessa egenskaper stämmer även väl in på Electrums nya styrelsemedlem Daniel Forslund.

Daniel Forslund är ansvarig för allt som har med innovation, digitalisering och utveckling inom Stockholm läns landsting att göra. Han är idag biträdande regionråd (L) och ordförande i Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, och har innan dess jobbat länge med innovationsfrågor som tjänsteman på Vinnova och Regeringskansliet där han bl.a. ansvarade för e-hälsa och informationshanteringen i hälso- och sjukvården.

För att lära känna Daniel lite mer ställde vi 5 snabba frågor:

Vad kommer du berika styrelsen med?
Jag kommer öka Landstingets närvaro i olika samarbetsprojekt för att utveckla Stockholmsregionens kollektivtrafik och sjukvård. Vi som en av regionens största organisationer med 45 000 anställda vill bli en bättre kund till små och medelstora företag genom bättre upphandlingsprocesser, en enklare väg in för samarbetsinviter och en ökad acceptans av ny teknik.

Varför är det så viktigt med innovationer?
Innovationer skapar engagerade medarbetare. Oavsett om du jobbar som undersköterska eller ingenjör måste du erbjudas chans att innovera och utveckla din egen vardag. Att bidra till innovationer skapar stolthet och arbetsglädje, samtidigt som man löser samhällsproblem och bidrar till tillväxt. Personligen drivs jag av att skapa nytta för människor i vardagen. Jag vill göra det enklare för patienter och resenärer genom att ta bort onödigt krångel och byråkrati, som det finns för mycket av i landstinget.

Vilken roll tycker du offentliga aktörer ska ha i ett innovationskluster?
Vi ska vara öppna för nya idéer genom att skapa testmiljöer i syfte att pröva, utvärdera och förverkliga innovationer. Det finns även ett behov av att utforma upphandlingar och avtal på ett mer funktionsorienterat sätt, som öppnar upp för alternativa och nyskapande lösningar.

Bästa innovationen från Sverige?
Det finns många, men om jag måste välja är Pacemakern en fantastisk innovation inom mitt område. Spotify är ju också en lysande innovation som har revolutionerat hela musikindustrin, om jag får gå utanför mitt specifika område.

Vad krävs för att lyckas med en quadruple helix?
Det handlar framförallt om en attitydförändring. Vi måste sluta tro att vi måste lösa allt internt, utan jobba tillsammans med invånarna för att lösa framtidens problem och bli bättre på att förstå behov och förväntningar från alla de som varje dag besöker vården eller reser i kollektivtrafiken. Vi kan inte bara vänta in att alla parametrar, så som lagstiftning etcetera. Om det finns lösningar som underlättar så måste vi utvärdera och testa dessa. Den privata sektorn har varit bättre på detta än oss i den offentliga världen.

Vi önskar Daniel lycka till!