oktober 22, 2020

Dörr till dörr-lösning för framtidens kollektivtrafik testas i Kista

De närmsta två månaderna kommer två uppkopplade bilar rulla på gatorna i Kista. Det är en tjänst för framtidens kollektivtrafik som testas, där deltagarna kan boka resor med en app och bli upphämtade vid större knutpunkter och körda hela vägen fram till sitt resmål. Målet med testet är att analysera beteendemönster för samåkningstjänster inom kollektivtrafiken, hitta affärsmodeller och anpassa tekniken. Bakom testet, som delfinansieras av Drive Sweden, står Kista Science City AB genom sin samverkansarena Urban ICT Arena, Keolis, Ericsson, Telia och Intel.

På sikt kommer samåkningstjänster bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken. Då kommer man kunna åka längre sträckor med kapacitetsstark kollektivtrafik, såsom pendeltåg eller tunnelbana, och åka den sista kilometern fram till bostaden eller kontoret med en samåkningstjänst. Nu tas ett första steg mot detta i Kista.

Nu inleds ett test i Kista där en fokusgrupp bestående av personer som arbetar, studerar och bor i Kista får möjlighet att boka resor med två elektriska uppkopplade bilar. De kommer rulla på gatorna i Kista fram till årsskiftet. Bilarna kommunicerar via mobilnätet med ett kontrolltorn, där man övervakar deras rörelser och omgivning. Det lägger grunden för att i framtiden kunna köra dessa fordon utan förare med hjälp av kontrolltornet.

Resenärerna får svara på enkätfrågor och deras resmönster kommer analyseras. Detta kommer ligga till grund för nya tester i framtiden, där fler än en resenär kan åka med åt gången.

– Uppkopplade bilar av detta slag gör att resenären på sikt kommer att kunna åka kollektivtrafik hela vägen från hemmet till målet. På så sätt kan kollektivtrafiken konkurrera med biltrafiken på en helt ny nivå, säger Jan Kilström, VD på Keolis.

På grund av coronapandemin kan enbart deltagarna i fokusgrupperna boka resor. Dessutom har bilarna utrustats med skydd mellan förare och passagerare. Det kommer också finnas munskydd ombord.

– Vi ser att tester av detta slag, i den verkliga gatumiljön och med många olika slags användare, är väldigt viktiga för teknikutvecklingen. Vi hoppas att bilarna kommer väcka nyfikenhet och vi hoppas kunna testa liknande tjänster med allmänhetens hjälp i framtiden, säger Johanna Engman, VD på Kista Science City AB.

– Testet i Kista är ett jättebra exempel på hur vi tillsammans utvecklar och demonstrerar effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla, säger Sofie Vennersten, programchef på Strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden.

Bakom testet står samverkansarenan Urban ICT Arena som drivs av Kista Science City AB. Projektdeltagare är trafikoperatören Keolis, Ericsson, Telia och Intel med stöd från Vinnova och Drive Sweden. Det är samma deltagare som ingår i projektet 5G Ride, som nyligen avslutade ett uppmärksammat test med ett 5G-uppkopplat självkörande fordon på Djurgården. T-Engineering levererar fordonen och Freelway tillhandahåller appen som används för att boka resorna.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Det här är uppdraget för dig som vill vara med och sätta AI på den regionala agendan för att
säkerställa konkurrenskraft för regionen, välfärden och för alla som bor i Sverige.

Vi söker dig som vill bidra till att höja kunskapsnivån om AI i regionen, men också bidra till att hitta rätt projekt och finansiering för att stötta företag och organisationer på deras AI-resa.

Kista Data Day 2021

Kista Data Day 2021

2021 års upplaga av Data Day anordnades tillsammans med Senseable Stockholm Lab Week. Med deltagare från företag, akademi och offentlig sektor utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack alla för en givande dag och ett fint samarbete.

Tillsammans för att utveckla Kista

Tillsammans för att utveckla Kista

Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista - nytt bolag ska driva utvecklingen. (Pressmeddelande, 2021-11-11) Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg har enats om en gemensam vision för att utveckla stadsdelen Kista. Visionen ska förverkligas via...