oktober 22, 2020

Dörr till dörr-lösning för framtidens kollektivtrafik testas i Kista

De närmsta två månaderna kommer två uppkopplade bilar rulla på gatorna i Kista. Det är en tjänst för framtidens kollektivtrafik som testas, där deltagarna kan boka resor med en app och bli upphämtade vid större knutpunkter och körda hela vägen fram till sitt resmål. Målet med testet är att analysera beteendemönster för samåkningstjänster inom kollektivtrafiken, hitta affärsmodeller och anpassa tekniken. Bakom testet, som delfinansieras av Drive Sweden, står Kista Science City AB genom sin samverkansarena Urban ICT Arena, Keolis, Ericsson, Telia och Intel.

På sikt kommer samåkningstjänster bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken. Då kommer man kunna åka längre sträckor med kapacitetsstark kollektivtrafik, såsom pendeltåg eller tunnelbana, och åka den sista kilometern fram till bostaden eller kontoret med en samåkningstjänst. Nu tas ett första steg mot detta i Kista.

Nu inleds ett test i Kista där en fokusgrupp bestående av personer som arbetar, studerar och bor i Kista får möjlighet att boka resor med två elektriska uppkopplade bilar. De kommer rulla på gatorna i Kista fram till årsskiftet. Bilarna kommunicerar via mobilnätet med ett kontrolltorn, där man övervakar deras rörelser och omgivning. Det lägger grunden för att i framtiden kunna köra dessa fordon utan förare med hjälp av kontrolltornet.

Resenärerna får svara på enkätfrågor och deras resmönster kommer analyseras. Detta kommer ligga till grund för nya tester i framtiden, där fler än en resenär kan åka med åt gången.

– Uppkopplade bilar av detta slag gör att resenären på sikt kommer att kunna åka kollektivtrafik hela vägen från hemmet till målet. På så sätt kan kollektivtrafiken konkurrera med biltrafiken på en helt ny nivå, säger Jan Kilström, VD på Keolis.

På grund av coronapandemin kan enbart deltagarna i fokusgrupperna boka resor. Dessutom har bilarna utrustats med skydd mellan förare och passagerare. Det kommer också finnas munskydd ombord.

– Vi ser att tester av detta slag, i den verkliga gatumiljön och med många olika slags användare, är väldigt viktiga för teknikutvecklingen. Vi hoppas att bilarna kommer väcka nyfikenhet och vi hoppas kunna testa liknande tjänster med allmänhetens hjälp i framtiden, säger Johanna Engman, VD på Kista Science City AB.

– Testet i Kista är ett jättebra exempel på hur vi tillsammans utvecklar och demonstrerar effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla, säger Sofie Vennersten, programchef på Strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden.

Bakom testet står samverkansarenan Urban ICT Arena som drivs av Kista Science City AB. Projektdeltagare är trafikoperatören Keolis, Ericsson, Telia och Intel med stöd från Vinnova och Drive Sweden. Det är samma deltagare som ingår i projektet 5G Ride, som nyligen avslutade ett uppmärksammat test med ett 5G-uppkopplat självkörande fordon på Djurgården. T-Engineering levererar fordonen och Freelway tillhandahåller appen som används för att boka resorna.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.

Kista i samverkan

Kista i samverkan

I veckan gjordes en rundvandring i Kista inom ramen för samarbetet Kista i samverkan, som organiserar Stockholms stad, fastighetsägarnas lokala förvaltare, tillsammans med polis och platsutvecklare och två av de största företag som har verksamhet här. Vandringen...

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Under våren sker ett spännande möte mellan artificiell teknik och konsten i hjärtat av Kista, i entrén till IBM:s huvudkontor Det är konstnärsduon DiPisaStasinski – Allesandra Di Pisa och Robert Stasinski – som står bakom konstverket Being Unthincable. Verket invigdes...

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Strax innan nyår tändes den nya ljusinstallationen på Kista busstorg. Installationen kommer att vara på plats till och med mars och visar olika tolkningar av en drömplats. Den tillfälliga installationen på Kista busstorg är skapad av människor med kopplingar till...

Studenter i Kista fick lösa utmaning från vård och omsorg

Studenter i Kista fick lösa utmaning från vård och omsorg

Studenter från KTH och gymnasieskolan Stockholm Science and Innovation School fick nyligen lösa ett case från en organisation inom vård och omsorg. Med hjälp av Kista-organisationen Inicio fick tre grupper ta fram innovativa lösningar på ett verkligt problem. Caset...