oktober 22, 2020

Dörr till dörr-lösning för framtidens kollektivtrafik testas i Kista

De närmsta två månaderna kommer två uppkopplade bilar rulla på gatorna i Kista. Det är en tjänst för framtidens kollektivtrafik som testas, där deltagarna kan boka resor med en app och bli upphämtade vid större knutpunkter och körda hela vägen fram till sitt resmål. Målet med testet är att analysera beteendemönster för samåkningstjänster inom kollektivtrafiken, hitta affärsmodeller och anpassa tekniken. Bakom testet, som delfinansieras av Drive Sweden, står Kista Science City AB genom sin samverkansarena Urban ICT Arena, Keolis, Ericsson, Telia och Intel.

På sikt kommer samåkningstjänster bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken. Då kommer man kunna åka längre sträckor med kapacitetsstark kollektivtrafik, såsom pendeltåg eller tunnelbana, och åka den sista kilometern fram till bostaden eller kontoret med en samåkningstjänst. Nu tas ett första steg mot detta i Kista.

Nu inleds ett test i Kista där en fokusgrupp bestående av personer som arbetar, studerar och bor i Kista får möjlighet att boka resor med två elektriska uppkopplade bilar. De kommer rulla på gatorna i Kista fram till årsskiftet. Bilarna kommunicerar via mobilnätet med ett kontrolltorn, där man övervakar deras rörelser och omgivning. Det lägger grunden för att i framtiden kunna köra dessa fordon utan förare med hjälp av kontrolltornet.

Resenärerna får svara på enkätfrågor och deras resmönster kommer analyseras. Detta kommer ligga till grund för nya tester i framtiden, där fler än en resenär kan åka med åt gången.

– Uppkopplade bilar av detta slag gör att resenären på sikt kommer att kunna åka kollektivtrafik hela vägen från hemmet till målet. På så sätt kan kollektivtrafiken konkurrera med biltrafiken på en helt ny nivå, säger Jan Kilström, VD på Keolis.

På grund av coronapandemin kan enbart deltagarna i fokusgrupperna boka resor. Dessutom har bilarna utrustats med skydd mellan förare och passagerare. Det kommer också finnas munskydd ombord.

– Vi ser att tester av detta slag, i den verkliga gatumiljön och med många olika slags användare, är väldigt viktiga för teknikutvecklingen. Vi hoppas att bilarna kommer väcka nyfikenhet och vi hoppas kunna testa liknande tjänster med allmänhetens hjälp i framtiden, säger Johanna Engman, VD på Kista Science City AB.

– Testet i Kista är ett jättebra exempel på hur vi tillsammans utvecklar och demonstrerar effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla, säger Sofie Vennersten, programchef på Strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden.

Bakom testet står samverkansarenan Urban ICT Arena som drivs av Kista Science City AB. Projektdeltagare är trafikoperatören Keolis, Ericsson, Telia och Intel med stöd från Vinnova och Drive Sweden. Det är samma deltagare som ingår i projektet 5G Ride, som nyligen avslutade ett uppmärksammat test med ett 5G-uppkopplat självkörande fordon på Djurgården. T-Engineering levererar fordonen och Freelway tillhandahåller appen som används för att boka resorna.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...