Drönarflygningar i Stockholm – vad tycker du? Vi behöver din input.

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik.

En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Därför börjar vi med att kontakta er, innovatörer i vårt nätverk, för att påverka projektets arbete. Vi skulle uppskatta om ni kunde hjälpa oss och svara på frågor angående mobilitet i luften i städer och dess potential att stödja just akutsjukvården.

Undersökningen kommer att hjälpa oss att förstå hur allmänheten i just Stockholm accepterar tekniken för urban luftmobilitet i de städer eller regioner där vi kommer att genomföra simuleringar och demonstrationer av leveransdrönare och eVTOLs för medicinska ändamål. Vi kommer att publicera resultaten i en rapport sommaren 2023.

Klicka här för att fylla i enkäten: AiRMOUR Citizen Questionnaire Winter 2022

Det tar cirka 2-5 minuter att svara.

Stort tack för ditt hjälp!

Team Kista Science City