Kista Science City Fastighetsägare

Fastighetsägarna i Kista har sedan många år valt att samarbeta för att säkerställa områdets framtid som en attraktiv stadsdel att driva företag på. Detta samarbete har man valt att organisera i föreningen Kista Science City Fastighetsägare, en förening som faciliteras av oss i Kista Science City AB.

Samarbete för att stärka Kista

Föreningen har till ändamål att verka för att uppnå förutsättningar för långsiktig och god avkastning på fastighetsinvesteringar i Kista. Målet är att platsvarumärkena ”Kista” och ”Kista Science City” även fortsatt positioneras som Europas främsta mötesplats för näringsverksamhet och arbete samt för forskning, utveckling och högskolestudier.

Nuvarande medlemmar i föreningen är Akademiska Hus, AtriumLjungberg, Citycon, Klövern, Kungsleden, Profi Fastigheter och Vasakronan. Dessa äger tillsammans avsevärt mer än hälften av Kistas kontorsfastigheter. Andra fastighetsägare som äger näringsfastigheter i Kista kan efter prövning välkomnas att delta i föreningens arbete. 

Vi i Kista Science City AB faciliterar åtskilligt av föreningens verksamhet och deltar i såväl medlems- som styrelsemöten som projekt som en fristående aktör som kan bidra med rådgivning och med våra nätverk och våra relevanta projekt och testbäddar. Notera att föreningen är en separat juridisk person från bolaget Kista Science City AB.

Kontakt

Sven Stork
Regionchef Stockholm, Kungsleden, ordförande i föreningen Kista Science City Fastighetsägare
förnamn.efternamn at kungsleden.se

Kistamanifestet

En viktig plattform för föreningens aktiviteter är dess gemensamma manifest, ett fempunktsprogram för ett ännu starkare Kista som presenterades första gången under Almedalsveckan 2018.

Manifestet stakar gemensamt ut en plan för hur fastighetsägarna ska utveckla framtidens Kista. Huvuddragen är att stärka Kista som en unik plats där ny teknik testas, samtidigt som man för in fler bostäder och liv utanför kontorstid. Ladda ner hela manifestet här (pdf).