september 27, 2021

Gemensam handlingsplan för Kista som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm

Kista är känt som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm. Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet har ledande företag i Kista nu tagit fram en gemensam handlingsplan för att utveckla Kista till en levande blandstad och destination. Här skapas förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 8 000 nya boende.

Satsningen bygger vidare på Kistas fokus inom tech och telekom. Samtidigt öppnas stadsdelen upp för nya företag och boende. Framtidens Kista blir en stadsdel som ligger i framkant och som ständigt förnyar sig med nya utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Här sker en utveckling som stärker Kistas roll som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Satsningen är ett resultat av ett omfattande strategiarbete som bedrivits i samarbete mellan olika intressenter. I arbetet har fastighetsbolagen Vasakronan, Corem/Klövern, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg tillsammans med Ericsson, KTH, Stockholm Universitet, Stockholms stad, Region Stockholm och Kista Science City AB deltagit.

Tillsammans har dessa aktörer utvecklat en gemensam vision och handlingsplan för Kista. Planen är långsiktig och sträcker sig fram till 2035, men arbetet börjar här och nu. Under det första året planeras 100 olika händelser i Kista som syftar till att skapa synlig förändring direkt. Det planeras för alltifrån konstprojekt som bygger på tech från bolagen i Kista, matfestivaler som visar på närområdets rika matkultur och community-träffar där olika bolag och individer får möjlighet att träffas och bygga gemenskap.

Illustration från Gehl

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...