september 27, 2021

Gemensam handlingsplan för Kista som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm

Kista är känt som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm. Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet har ledande företag i Kista nu tagit fram en gemensam handlingsplan för att utveckla Kista till en levande blandstad och destination. Här skapas förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 8 000 nya boende.

Satsningen bygger vidare på Kistas fokus inom tech och telekom. Samtidigt öppnas stadsdelen upp för nya företag och boende. Framtidens Kista blir en stadsdel som ligger i framkant och som ständigt förnyar sig med nya utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Här sker en utveckling som stärker Kistas roll som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Satsningen är ett resultat av ett omfattande strategiarbete som bedrivits i samarbete mellan olika intressenter. I arbetet har fastighetsbolagen Vasakronan, Corem/Klövern, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg tillsammans med Ericsson, KTH, Stockholm Universitet, Stockholms stad, Region Stockholm och Kista Science City AB deltagit.

Tillsammans har dessa aktörer utvecklat en gemensam vision och handlingsplan för Kista. Planen är långsiktig och sträcker sig fram till 2035, men arbetet börjar här och nu. Under det första året planeras 100 olika händelser i Kista som syftar till att skapa synlig förändring direkt. Det planeras för alltifrån konstprojekt som bygger på tech från bolagen i Kista, matfestivaler som visar på närområdets rika matkultur och community-träffar där olika bolag och individer får möjlighet att träffas och bygga gemenskap.

Illustration från Gehl

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Det här är uppdraget för dig som vill vara med och sätta AI på den regionala agendan för att
säkerställa konkurrenskraft för regionen, välfärden och för alla som bor i Sverige.

Vi söker dig som vill bidra till att höja kunskapsnivån om AI i regionen, men också bidra till att hitta rätt projekt och finansiering för att stötta företag och organisationer på deras AI-resa.

Kista Data Day 2021

Kista Data Day 2021

2021 års upplaga av Data Day anordnades tillsammans med Senseable Stockholm Lab Week. Med deltagare från företag, akademi och offentlig sektor utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack alla för en givande dag och ett fint samarbete.

Tillsammans för att utveckla Kista

Tillsammans för att utveckla Kista

Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista - nytt bolag ska driva utvecklingen. (Pressmeddelande, 2021-11-11) Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg har enats om en gemensam vision för att utveckla stadsdelen Kista. Visionen ska förverkligas via...