september 27, 2021

Gemensam handlingsplan för Kista som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm

Kista är känt som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm. Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet har ledande företag i Kista nu tagit fram en gemensam handlingsplan för att utveckla Kista till en levande blandstad och destination. Här skapas förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 8 000 nya boende.

Satsningen bygger vidare på Kistas fokus inom tech och telekom. Samtidigt öppnas stadsdelen upp för nya företag och boende. Framtidens Kista blir en stadsdel som ligger i framkant och som ständigt förnyar sig med nya utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Här sker en utveckling som stärker Kistas roll som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Satsningen är ett resultat av ett omfattande strategiarbete som bedrivits i samarbete mellan olika intressenter. I arbetet har fastighetsbolagen Vasakronan, Corem/Klövern, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg tillsammans med Ericsson, KTH, Stockholm Universitet, Stockholms stad, Region Stockholm och Kista Science City AB deltagit.

Tillsammans har dessa aktörer utvecklat en gemensam vision och handlingsplan för Kista. Planen är långsiktig och sträcker sig fram till 2035, men arbetet börjar här och nu. Under det första året planeras 100 olika händelser i Kista som syftar till att skapa synlig förändring direkt. Det planeras för alltifrån konstprojekt som bygger på tech från bolagen i Kista, matfestivaler som visar på närområdets rika matkultur och community-träffar där olika bolag och individer får möjlighet att träffas och bygga gemenskap.

Illustration från Gehl

Tillsammans för att utveckla Kista

Tillsammans för att utveckla Kista

Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista - nytt bolag ska driva utvecklingen. (Pressmeddelande, 2021-11-11) Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg har enats om en gemensam vision för att utveckla stadsdelen Kista. Visionen ska förverkligas via...

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

KTH välkomnar till Exjobbsmässan 2021, onsdag 13 oktober 09:30-14:30, där företag/organisationer får tillfälle att möta studenter som är intresserade av examensjobb inom ICT. I linje med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer välkomnar KTH nu till ett fysiskt evenemang,...

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson tillträder som ny vd för Stiftelsen Electrum och dotterbolaget Kista Science City AB från och med 1 augusti. Karin Bengtsson har arbetat på Kista Science City AB sedan 2018, som operativt ansvarig och med speciellt ansvar för Urban ICT Arena. Karin har...