augusti 29, 2022

Innovativ gatuladdning – final den 31 augusti

17 bidrag har inkommit i tävlingen för att hitta nya, smarta lösningar för fordonsladdning i gatumiljö, och av dem har tre finalister valts ut. Finalisterna kommer att presentera sina förslag vid finalen den 31 augusti där trafikborgarråd Daniel Helldén kommer att kora det vinnande bidraget.

Finalbidragen

Cacharge

Cacharge har utvecklat en lösning med modulära kantstenar som inrymmer utrymme för kabeldragning. Befintliga gatstenar ligger kvar. Detta minimerar markarbetet och kan installeras i gatumiljö utan större påverkan på det offentliga rummet.

Chargenode

ChargeNode har utvecklat en skalbar, driftsäker och flexibel balklösning som möjliggör många laddplatser med bara en laddcentral. Detta minimerar markarbetet och investeringskostnaderna. All laddning är även styrd baserad på avresetid så att befintlig effekt kan nyttjas på bästa sätt.

AddEl

AddEl har utvecklat ett flexibelt system baserat på modulära trottoarkanter som monteras utanpå befintliga trottoarkanter. Kanalisation läggs inuti de modulära blocken. Endast en strömkälla från fasad planeras försörja en ett helt kvarter vilket minimerar markarbete och påverkan på det offentliga rummet.

Stockholms stad, Vinnova och Kista Science City arrangerar Sveriges första innovationstävling med syftet att hitta nya lösningar för publik laddinfrastruktur på gatumark. Lösningar som kan sänka investeringskostnader, korta installationstider och minska laddstolparnas pris och storlek.

Tävlingsbidraget ska hitta en lösning på dessa utmaningar:

• dyra nätanslutningar med långa ledtider.
• höga schaktkostnader.
• ont om plats i det offentliga rummet
• kapacitetsbrist i elnätet.
• dyra och klumpiga elstolpar.

 

Vilka får delta i tävlingen?

Tävlingen är öppen för alla med en bra och innovativ idé men riktar sig främst till företag och organisationer.

 

Viktiga datum

• Tävlingen öppnar 2 maj 2022.
• Sista inlämningsdag är 31 juli 2022, kl. 23.59.
• Finalister meddelas 18 augusti 2022.
• Final där vinnaren utses i Kista, Stockholm 31 augusti 2022.

Priser

  • 1:a pris:  100 000 kronor från Stockholms stad
    Ett test och demopaket från Kista Science City till ett värde av 100 000 kronor samt möjligheten att testa i gatumiljö i Stockholms innerstad.
  • 1-3:e pris: De tre högst rankade bidragen får möjlighet att söka stöd från Vinnova för vidareutveckling av sin lösning och test i gatumiljö. Sammanlagt 1 miljon kronor är avsatt för stöd och vidareutveckling.

Kriterier för tävlingsbidragen

Kriterium 1: Minimera investeringskostnaden
Kriterium 2: Förkorta genomförandetid
Kriterium 3: Minimal påverkan på offentlig plats
Kriterium 4: Laddinfrastrukturens funktion och tillgänglighetsanpassning
Kriterium 5: Affärsmodell och skalbarhet
Bonus: Möjlighet till Plug & Charge

 

Hur utses vinnaren?

En jury kommer att bedöma inkomna förslag och utse finalister och vinnaren.

Juryn består av representanter från Stockholms stad, Kista Science City, Vinnova, Svenska Bostäder, Göteborgs stad och Trollhättans stad. Juryns beslut kan inte överglagas.

 

Bakgrund

Stockholms stad står som alla städer inför en stor omställning för att nå upp till beslutade klimatmål. En elektrifiering av fordonsflottan är en viktig del av det arbetet. Därför behöver staden skynda på utvecklingen av den publika laddinfrastrukturen. Att kunna ladda fordon i staden där det finns begränsningar i utrymme och kapacitet blir enklare om stat, stad akademi och näringsliv tillsammans arbetar för att nå målet med en utsläppsfri trafik. Målet är att all trafik ska vara det 2030 och att Stockholm ska bli en förebild för andra städer.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science...

Sensorer i nytt samarbete för intelligenta trafiksystem

Sensorer i nytt samarbete för intelligenta trafiksystem

Nytt samarbete kring trafikanalys via sensortekniker identifierar nya lösningar för framtidens trafikmiljö. På en stolpe vid en fyrvägskorsning i Kista har multisensorer installerats – ett litet men viktigt steg på vägen att uppfylla stadens vision om att minska...