Innovera med
Kista Science City

Det händer alltid något i Kista. Här finns Stockholms främsta universitet representerade, några av regionens bästa forskningslaboratorium är verksamma här och världsledande inkubatorer tar fram morgondagens ICT-succéer. 

Antal studenter

Universitet

Av Europas innovationskluster

Urban ICT Arena – vår egen testbädd

Den öppna ICT-testbädden och samverkansarenan Urban ICT Arena ägs av Stiftelsen Electrum i Kista och drivs som ett program i det helägda nonprofit-bolaget Kista Science City AB. Syftet med testbädden är att framtidssäkra Sverige och stärka innovationskraften i regionen.

Urban ICT Arena invigdes den 28 november 2016 av näringsminister Mikael Damberg, landshövding Chris Heister och finansborgarrådet Karin Wanngård.

Urban ICT Arena består av fyra olika plattformslager – hård- och mjukvarulager samt tjänste- och affärsmodell-lager. Tillsammans utvecklar, testar och visar vi upp digitaliseringens möjligheter att bidra till den smarta och uppkopplade staden. 

STING

Stockholm Innovation & Growth AB (STING) grundades år 2002 och är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Electrum som även är Kista Science City AB:s ägarbolag. Det är en företagsinkubator som gör det möjligt att förvandla idéer till hållbara företag. STING erbjuder coachning inom affärsutveckling, ett angel network, en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. STING:s vision är att vara den bästa inkubatorn i världen genom att knyta till sig de bästa innovatörerna och entreprenörerna och genom att tillhandahålla ett tydligt värde för att skapa framtidens framgångsrika företag. STING stöder lovande startups i Stockholm inom ICT, internet/media, cleantech och life science. STING har bidragit med affärsutvecklingsstöd till över 100 innovativa nystartade företag.

Frontrunners for Sustainable Innovation

Nya idéer föds varje dag – men det är först när de testas, utmanas och sätts på prov som innovation sker på riktigt. Stockholmregionen är Sveriges innovationscentrum med en ledande position i Europa. Stockholmsregionen har stor variation av branscher och hög kompetens vilket bidrar till goda förutsättningar att utveckla innovativa företag som ligger i framkant.

Frontrunners for Sustainable Innovation är ett gemensamt, EU-finansierat projekt, mellan tre av Stockholmsregionens starkaste innovationskluster: Kista Science City, Södertälje Science Park, Openlab och KTH. Tillsammans hjälper vi små och medelstora företag att utveckla sina idéer snabbare och ta sina innovationer till marknaden.

Mer information om projektet finns på www.frontrunners.eu.

Universitet och skolor

I Kista Science City finns det en rad utbildningsinstitutioner, bland annat två universitet. Stockholms universitet har lokaliserat Institutionen för data- och systemvetenskap till Kista, med närmare 5100 studenter. Kungliga Tekniska Högskolan är på plats i Kista med spetsutbildningar inom ICT. KTH i Kista har nästan 1700 studenter. Dessa två skolor är djupt involverade i områdets innovationsklimat, med täta samarbeten mellan akademi och företag.

Flera gymnasieskolor finns i Kista. Stockholm Science and Innovation School bedriver utbildningar baserat på Teknikprogrammet med inriktning mot ICT och medieteknik. Genom ett tätt samarbete med företagen och universiteten i området erbjuds eleverna att delta i olika workshops och studiebesök. På Stockholms byggtekniska gymnasium bedrivs yrkesutbildning med inriktning mot bland annat bygg- och anläggningsbranschen och fordonsteknik. Dessutom finns Dansgymnasiet i området, där man kan kombinera dans med högskoleförberedande studier.

Forskningsinstitut och laboratorium

I Kista bedrivs forskning i världsklass. Forskningsinstituten och laboratorium utgör en viktig del i innovationssystemet.

Genom en fördjupad samverkan mellan universitet och forskningsinstitut som RISE, samarbetar man med varandra för att skapa ett bredare och mer flexibelt innovationssystem. Samverkan sker genom olika typer av forskningsprogram, forskningsprojekt samt gemensamma investeringar och samnyttjande av exklusiv och unik laboratorieutrustning.

Stockholm IT Region

Stockholm IT Region är ett samverkansprojekt mellan ett flertal privata och offentliga aktörer som verkar för att utveckla IT-industrin i Stockholm. Projektet fokuserar på följande strategiska punkter:

 • Utveckling av Stockholm utifrån ett techperspektiv: Stockholm IT Region sammanställer den tillgängliga IT-infrastrukturen i regionen och tillhandahåller information om framtida utveckling.
 • Marknadsföring: Stockholm IT Region verkar för att marknadsföra Stockholm som en världsledande techregion.
 • Kompetensutveckling och tillgång till talanger

  Medlemmar i Stockholm IT Region

  • Invest Stockholm
  • Stockholms stad
  • Region Stockholm
  • Kista Science City AB
  • KTH
  • Stockholms Universitet
  • CGI
  • IBM
  • Cisco
  • Microsoft
  • Intel
  • STOKAB
  • Tieto
  • RISE