oktober 18, 2022

Intelligenta Trafiksystem

(Pressrelease 20221018)
Trafiken i storstäderna är inte alls så smart som den borde vara.
Nu testas ny teknik som ska ändra på det.
Med intelligent trafikanalys och trafikstyrning ska bilköerna kapas, trafiken flyta bättre och städer bli mer hållbara.

Just nu engagerar sig en rad innovativa teknikbolag i flera parallella trafikprojekt i Kista norr om Stockholm i syfte att testa och utveckla lösningar som kan bidra till effektivare trafikflöden i storstäderna.

Siktet är inställt på att radikalt minska bilköer, trafikbuller, utsläpp av giftiga partiklar och ohälsa – och det första steget är att dra nytta av teknik som kan läsa av trafiksituationen på ett mer intelligent sätt än vad som görs idag.

De nya lösningar som testas och utvecklas bygger på användning av artificiell intelligens och edge kombinerat med Lidar, Radar och annan sensorteknik i framkant. Tesla drar nytta av samma teknik i sina självkörande fordon för att förstå trafikbilden och snabbt fatta beslut utifrån hur det ser ut med bilar, fotgängare, cyklister, hinder på vägen och så vidare.

I huvudsak går projekten i Kista – och även till viss del Hornsgatan i centrala Stockholm – ut på att fånga in och optimera relevant och korrekt data, och att genom effektiv analys bättre förstå trafikflöden, samt att hitta den optimala uppsättningen av olika tekniker för att styra trafiken.

– Trafiken styrs mer optimalt med realtidsförståelse av den aktuella trafikmiljön, hastigheten på trafiken, närvarande fordonsslag och så vidare, säger Lucas Uhlén på Kista Science City, som ligger bakom satsningen i samarbete med Stockholms stad och andra partners.

– Det är banbrytande att kunna jämföra så många tekniker på samma ställe. Få platser i Europa kan idag tillhandahålla liknande förutsättningar för test och utveckling av teknik.

Projekten är attraktiva för teknikföretag i den absoluta framkanten av flera skäl. Den största uppsidan är möjligheten att få testa sin teknik i ”krattad bana” och samtidigt kunna ha en tät dialog med framtida potentiella kunder, som till exempel Stockholms stad. På så sätt maximeras företagens och samhällets möjligheter att vidareutveckla tekniker och processer. Dessutom används resultaten som dataunderlag till ny forskning och utveckling.

Här är några exempel på vad som kan komma att möjliggöras när trafiken kan analyseras smartare:

  • Dynamiskt anpassade trafikljus där tidsintervallerna mellan rött och grönt ändras löpande baserat på en lång rad olika trafikparametrar
  • Dynamiska hastighetsbegränsningar utifrån hur trafiken ser ut just nu
  • Intelligenta zoner med hjälp av geofencing
  • Guidning till närmast lediga p-platser
  • Guidning av tung trafik för att reducera buller och giftiga partiklar

För mer detaljer kring projekten, kontakta: Lucas Uhlén, Kista Science City AB.

WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

Vill du bidra till att förbereda städerna för ökad luftmobilitet? Torsdag 30 mars 2023, klockan 12:00 Under webinariet får du en introduktion till projektet City Air Mobility "CITYAM”, ett transnationellt samarbete i Östersjöregionen som ämnar stödja och stärka städer...

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

155 waste bins in parks and along walkways have been equipped with sensors that automatically signal when they need to be emptied.The project – made in collaboration between the municipality, two startups and Kista Science City – gives a glimpse of how technology can...

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science...

AKTÖRER I KISTA SKA HITTA NYA SÄTT ATT JOBBA MED UPPLEVD TRYGGHET

AKTÖRER I KISTA SKA HITTA NYA SÄTT ATT JOBBA MED UPPLEVD TRYGGHET

Kista Science City samlar aktörer från staden, fastighetsägare, näringslivet och lärosäten för att undersöka hur nya arbetssätt med stöd av ny teknik kan bidra till att öka tryggheten i urbana miljöer som Kista.  Upplevd trygghet är en komplex utmaning som kräver...

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

Drones will soon be serving customers, citizens, businesses, and authorities with a wide range of revolutionary new services. Kista Science City hosts one of Sweden's largest knowledge clusters when it comes to new mobility. A new project will prepare cities for the...