oktober 18, 2022

Intelligenta Trafiksystem

(Pressrelease 20221018)
Trafiken i storstäderna är inte alls så smart som den borde vara.
Nu testas ny teknik som ska ändra på det.
Med intelligent trafikanalys och trafikstyrning ska bilköerna kapas, trafiken flyta bättre och städer bli mer hållbara.

Just nu engagerar sig en rad innovativa teknikbolag i flera parallella trafikprojekt i Kista norr om Stockholm i syfte att testa och utveckla lösningar som kan bidra till effektivare trafikflöden i storstäderna.

Siktet är inställt på att radikalt minska bilköer, trafikbuller, utsläpp av giftiga partiklar och ohälsa – och det första steget är att dra nytta av teknik som kan läsa av trafiksituationen på ett mer intelligent sätt än vad som görs idag.

De nya lösningar som testas och utvecklas bygger på användning av artificiell intelligens och edge kombinerat med Lidar, Radar och annan sensorteknik i framkant. Tesla drar nytta av samma teknik i sina självkörande fordon för att förstå trafikbilden och snabbt fatta beslut utifrån hur det ser ut med bilar, fotgängare, cyklister, hinder på vägen och så vidare.

I huvudsak går projekten i Kista – och även till viss del Hornsgatan i centrala Stockholm – ut på att fånga in och optimera relevant och korrekt data, och att genom effektiv analys bättre förstå trafikflöden, samt att hitta den optimala uppsättningen av olika tekniker för att styra trafiken.

– Trafiken styrs mer optimalt med realtidsförståelse av den aktuella trafikmiljön, hastigheten på trafiken, närvarande fordonsslag och så vidare, säger Lucas Uhlén på Kista Science City, som ligger bakom satsningen i samarbete med Stockholms stad och andra partners.

– Det är banbrytande att kunna jämföra så många tekniker på samma ställe. Få platser i Europa kan idag tillhandahålla liknande förutsättningar för test och utveckling av teknik.

Projekten är attraktiva för teknikföretag i den absoluta framkanten av flera skäl. Den största uppsidan är möjligheten att få testa sin teknik i ”krattad bana” och samtidigt kunna ha en tät dialog med framtida potentiella kunder, som till exempel Stockholms stad. På så sätt maximeras företagens och samhällets möjligheter att vidareutveckla tekniker och processer. Dessutom används resultaten som dataunderlag till ny forskning och utveckling.

Här är några exempel på vad som kan komma att möjliggöras när trafiken kan analyseras smartare:

  • Dynamiskt anpassade trafikljus där tidsintervallerna mellan rött och grönt ändras löpande baserat på en lång rad olika trafikparametrar
  • Dynamiska hastighetsbegränsningar utifrån hur trafiken ser ut just nu
  • Intelligenta zoner med hjälp av geofencing
  • Guidning till närmast lediga p-platser
  • Guidning av tung trafik för att reducera buller och giftiga partiklar

För mer detaljer kring projekten, kontakta: Lucas Uhlén, Kista Science City AB.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science...

Sensorer i nytt samarbete för intelligenta trafiksystem

Sensorer i nytt samarbete för intelligenta trafiksystem

Nytt samarbete kring trafikanalys via sensortekniker identifierar nya lösningar för framtidens trafikmiljö. På en stolpe vid en fyrvägskorsning i Kista har multisensorer installerats – ett litet men viktigt steg på vägen att uppfylla stadens vision om att minska...