december 13, 2021

Kista Data Day 2021

2021 års upplaga av Data Day anordnades tillsammans med Senseable Stockholm Lab Week. Med deltagare från företag, akademi och offentlig sektor utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack alla för en givande dag och ett fint samarbete.

 

Kista Data Day 2021

På Kista Data Days möts företag, akademi och offentlig sektor för kunskapsdelning och samtal kring den hållbara staden och, framför allt, hur vi tillsammans kan ta tillvara på de möjligheter digitaliseringen ger oss.

Årets upplaga ägde rum den 6 oktober, arrangerades tillsammans med Senseable Stockholm Lab och var del av nationella Innovationsveckan.

Kista Data Day ger deltagarna ny kunskap och nya kontakter i samtal om hur företag och offentlig sektor kan arbeta tillsammans för att accelerera digitaliseringens möjligheter för en hållbar stad.

2021 års upplaga av Data Day samordnades med Senseable Stockholm Lab Week och var del den nationella Innovationsveckan. Tillsammans utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack för en givande dag och ett fint samarbete.

“Jag tycker jag att det var väldigt värdefullt att samla så många stakeholders vid ett och samma tillfälle för att kunna diskutera och förstå behov och förslag till lösningar.  Viktigt att få med så många olika perspektiv”, Christina Murray, Advisor to the President on International affairs, KTH Royal Institute of Technology.

Det här tog vi från Kista Science City med oss från dagen tillsammans: 

  • Det blev tydligt att det finns stor potential för samarbete mellan innovativa Kista-företag, lokala behovsägare och framstående forskare från KTH och MIT.  
  • Eventet visade att vi tillsammans redan idag har unik kompetens och lösningar för att driva fram förändring mot en hållbar stadsmiljö med hjälp av data.  
  • Arenor som Data Day är en nyckel för att sammanföra alla aktörer som behövs och facilitera fortsatt samarbete mellan oss. 
  • Vi imponerades över MIT presentationsteknik, där de på korrekt tid presenterar huvuddragen och syftet med sin forskning samt möjlig uppföljning utan att fastna i för tekniska detaljer.  
  • Vi slogs av att många projekt behöver praktisk tillämpning och eller bridge-projekt som gör forskningen applicerbar i stadsplanering och implementering i offentligt drivna projekt.  
  • Stort intresse för mötesplatser som denna samt bra case att jobba i en sådan konstellation av olika aktörer – vilka bidrar med olika typer av kompetens och kunskap. 

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.

Senseable Stockholm Lab

Senseable Stockholm Lab

Welcome to Kista! With focus on TOGETHER the Senseable Stockholm Lab Center was officially opened earlier this week.  The aim of the center is to deliver new knowledge on how to bridge the gap between student groups & researchers, business, and...

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

Drones - a natural layer in the future transport systemWhat impact will the new U-space regulations, Sustainable Urban Mobility Planning and UAMs have on Swedish authorities and entities? This topic was discussed at an event earlier this year, part of the test and...

JOBB VID SIDAN AV STUDIER?

JOBB VID SIDAN AV STUDIER?

    Kista Science City söker nyfikna och strukturerade studenter för deltidsarbete under hösten för att stötta i teknikprojekt för en hållbar stad.   Kista Science City projektleder flera projekt med syfte att skapa en bättre förståelse för våra...

KTH degree project fair 2022

KTH degree project fair 2022

Connect with the minds of the future and pitch your thesis ideas.  On October 12 it is time for the annual KTH degree project fair. This is a great opportunity for companies, and research teams, to present their thesis opportunities in the ICT field for students....

Engagement, meaningfulness and the need for cooperation.

Engagement, meaningfulness and the need for cooperation.

Happy people meeting and the importance of a free lunch. This week we brought together 150 students from Stockholm University and KTH with representatives from Ericsson and IBM to discuss the possibilities of working in northern Europe’s largest IT hub. Great...