december 13, 2021

Kista Data Day 2021

2021 års upplaga av Data Day anordnades tillsammans med Senseable Stockholm Lab Week. Med deltagare från företag, akademi och offentlig sektor utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack alla för en givande dag och ett fint samarbete.

 

Kista Data Day 2021

På Kista Data Days möts företag, akademi och offentlig sektor för kunskapsdelning och samtal kring den hållbara staden och, framför allt, hur vi tillsammans kan ta tillvara på de möjligheter digitaliseringen ger oss.

Årets upplaga ägde rum den 6 oktober, arrangerades tillsammans med Senseable Stockholm Lab och var del av nationella Innovationsveckan.

Kista Data Day ger deltagarna ny kunskap och nya kontakter i samtal om hur företag och offentlig sektor kan arbeta tillsammans för att accelerera digitaliseringens möjligheter för en hållbar stad.

2021 års upplaga av Data Day samordnades med Senseable Stockholm Lab Week och var del den nationella Innovationsveckan. Tillsammans utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack för en givande dag och ett fint samarbete.

“Jag tycker jag att det var väldigt värdefullt att samla så många stakeholders vid ett och samma tillfälle för att kunna diskutera och förstå behov och förslag till lösningar.  Viktigt att få med så många olika perspektiv”, Christina Murray, Advisor to the President on International affairs, KTH Royal Institute of Technology.

Det här tog vi från Kista Science City med oss från dagen tillsammans: 

  • Det blev tydligt att det finns stor potential för samarbete mellan innovativa Kista-företag, lokala behovsägare och framstående forskare från KTH och MIT.  
  • Eventet visade att vi tillsammans redan idag har unik kompetens och lösningar för att driva fram förändring mot en hållbar stadsmiljö med hjälp av data.  
  • Arenor som Data Day är en nyckel för att sammanföra alla aktörer som behövs och facilitera fortsatt samarbete mellan oss. 
  • Vi imponerades över MIT presentationsteknik, där de på korrekt tid presenterar huvuddragen och syftet med sin forskning samt möjlig uppföljning utan att fastna i för tekniska detaljer.  
  • Vi slogs av att många projekt behöver praktisk tillämpning och eller bridge-projekt som gör forskningen applicerbar i stadsplanering och implementering i offentligt drivna projekt.  
  • Stort intresse för mötesplatser som denna samt bra case att jobba i en sådan konstellation av olika aktörer – vilka bidrar med olika typer av kompetens och kunskap. 

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Det här är uppdraget för dig som vill vara med och sätta AI på den regionala agendan för att
säkerställa konkurrenskraft för regionen, välfärden och för alla som bor i Sverige.

Vi söker dig som vill bidra till att höja kunskapsnivån om AI i regionen, men också bidra till att hitta rätt projekt och finansiering för att stötta företag och organisationer på deras AI-resa.

Tillsammans för att utveckla Kista

Tillsammans för att utveckla Kista

Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista - nytt bolag ska driva utvecklingen. (Pressmeddelande, 2021-11-11) Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg har enats om en gemensam vision för att utveckla stadsdelen Kista. Visionen ska förverkligas via...