december 13, 2021

Kista Data Day 2021

2021 års upplaga av Data Day anordnades tillsammans med Senseable Stockholm Lab Week. Med deltagare från företag, akademi och offentlig sektor utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack alla för en givande dag och ett fint samarbete.

 

Kista Data Day 2021

På Kista Data Days möts företag, akademi och offentlig sektor för kunskapsdelning och samtal kring den hållbara staden och, framför allt, hur vi tillsammans kan ta tillvara på de möjligheter digitaliseringen ger oss.

Årets upplaga ägde rum den 6 oktober, arrangerades tillsammans med Senseable Stockholm Lab och var del av nationella Innovationsveckan.

Kista Data Day ger deltagarna ny kunskap och nya kontakter i samtal om hur företag och offentlig sektor kan arbeta tillsammans för att accelerera digitaliseringens möjligheter för en hållbar stad.

2021 års upplaga av Data Day samordnades med Senseable Stockholm Lab Week och var del den nationella Innovationsveckan. Tillsammans utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack för en givande dag och ett fint samarbete.

“Jag tycker jag att det var väldigt värdefullt att samla så många stakeholders vid ett och samma tillfälle för att kunna diskutera och förstå behov och förslag till lösningar.  Viktigt att få med så många olika perspektiv”, Christina Murray, Advisor to the President on International affairs, KTH Royal Institute of Technology.

Det här tog vi från Kista Science City med oss från dagen tillsammans: 

  • Det blev tydligt att det finns stor potential för samarbete mellan innovativa Kista-företag, lokala behovsägare och framstående forskare från KTH och MIT.  
  • Eventet visade att vi tillsammans redan idag har unik kompetens och lösningar för att driva fram förändring mot en hållbar stadsmiljö med hjälp av data.  
  • Arenor som Data Day är en nyckel för att sammanföra alla aktörer som behövs och facilitera fortsatt samarbete mellan oss. 
  • Vi imponerades över MIT presentationsteknik, där de på korrekt tid presenterar huvuddragen och syftet med sin forskning samt möjlig uppföljning utan att fastna i för tekniska detaljer.  
  • Vi slogs av att många projekt behöver praktisk tillämpning och eller bridge-projekt som gör forskningen applicerbar i stadsplanering och implementering i offentligt drivna projekt.  
  • Stort intresse för mötesplatser som denna samt bra case att jobba i en sådan konstellation av olika aktörer – vilka bidrar med olika typer av kompetens och kunskap. 

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...