maj 20, 2019

Kista Science City inleder samarbete kring AI-satsning i Stockholmsområdet

Kista Science City och AI Innovation of Sweden inleder ett samarbete för att accelerera forskning och innovation inom AI.

AI Innovation of Sweden har sedan tidigare etablerat en AI-nod i Göteborg, denna genom Lindholmen Science Park. Nu tas nästa steg i satsningen genom en förstudie som drivs av Kista Science City och projektleds av Agneta Jacobson i nära samarbete med Martin Svensson, Lindholmen Science Park och Co-Director AI Innovation of Sweden. Förstudien ska redan i slutet av september resultera i en rekommendation kring hur en Stockholmsnod bör se ut och finansieras samt innehålla en långsiktig plan för en större satsning. Agneta Jacobson har bred erfarenhet av att facilitera olika strategiska initiativ inom innovationsekosystemet, såväl nationellt som internationellt. Satsningen delfinansieras av Vinnova.

Kista Science Citys förstudie kommer att genomföras i bred dialog med olika intressenter från industri, akademi, science parks, kommuner och regioner.

– Kista Science Citys aktörer, som ju finns på såväl global som regional marknad, har länge velat se en sådan här satsning. Sverige behöver kraftsamla för att nå framgång och hämta hem nyttor i användningen av AI. Det är viktigt av flera skäl, inte minst för vår konkurrenskraft och välfärd. Då är det glädjande att vi får uppdraget att ta fram en idé om hur detta stora intresse kan omvandlas till en samlad gemensam satsning för Stockholmsregionen, säger Johan Ödmark, vd för Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB.

För mer information om AI Innovation of Sweden, besök deras webbplats.

AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är en nationell satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, vilket görs tillsammans med en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Det övergripande syftet för AI Innovation Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet vilket utvecklar den svenska ekonomin. Inom ramen för verksamheten etableras så kallade noder med syftet att ytterligare accelerera tillämpning av AI. Den första noden är på plats i Göteborg där ett stort antal partners utnyttjar möjligheten att samlokalisera AI-fokuserade forskare, utvecklare och studenter och deltar i olika gemensamma aktiviteter, såsom events, workshops, projekt, med mera.

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park AB arbetar utan egen vinning mot visionen att stärka Sveriges konkurrenskraft och erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kista Science City

Kista Science City AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Electrum och icke-vinstdrivande företag som syftar till att stärka Kista som ICT-kluster. Kista Science City är Europas ledande ICT-kluster. Här finns världsomspännande teknikföretag såsom Ericsson och IBM, ett myller av spännande startup-företag och Stockholms ledande universitet.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...