Foto: Anders Bobert

Kista Science City AB kommer medverka på flera evenemang under Science Week som arrangeras i Södertälje.

 

Onsdag 29 januari:

13:00: Så skapar innovativa miljöer tillväxt i hela Storstockholm

Ta del av Stockholms innovativa miljöer och hur de kan stärka din kommun. Stockholm Business Region, Region Stockholm och regionens innovationsnoder bjuder tillsammans in Stockholms näringslivschefer och entreprenörsorganisationer till en presentation kring hur vi tillsammans skapar framtidens innovativa Stockholmsregion. Johan Ödmark, VD på Kista Science City, medverkar. Läs mer här.

15.00: Artificiell Intelligens, företag och samhällsnytta

Seminariet ger en introduktion till AI Innovation of Sweden som är en nationell kraftsamling med uppdrag att accelerera innovations- och forskningsarbete för tillämpning av AI. Agneta Jacobson, projektledare för AI Innovation of Sweden i Stockholmsregionen, deltar. Läs mer här.

 

Fredag 31 januari:

11.00: Urban ICT Arena, utställning

Vår samverkansarena Urban ICT Arena kommer visa upp sig under fredagen. Här utvecklas, testas och presenteras möjligheterna till digitalisering i testbäddar i en verklig stadsmiljö. Tillsammans skapar vi framtiden i samspel mellan företag, akademi, myndigheter och medborgare. Dessutom kommer Karin Bengtsson och Sara Nozkova presentera testbädden klockan 14. Läs mer här.

11.00: Seminarium ”Reguljär drönartrafik i stadsmiljö – hur och vad kan de bidra med?”

Petra Dalunde presenterar förstudien om drönare i stadsmiljö som bedrevs under våren 2019. Drönare som tillgängliggör luftrummet i staden är ett mycket bra exempel på vilka nya möjligheter som digitalisering, uppkoppling och elektrifiering erbjuder. Drönartrafik utmanar även samhället inom lagstiftning och regelverk, affärsmodeller och horizontaliseringen. Läs mer här.