Steg framåt för utvecklandet av Skalholt 1 – en av de mest centrala fastigheterna i Kista.

Klövern och ALM Equity har tecknat ett avtal i syfte att gemensamt utveckla fastigheten Skalholt 1 i centrala Kista. Ambitionen är att bidra till förverkligandet av en levande stadsdel som rymmer såväl boende och arbetsplatser som kultur, caféer och restauranger samt närservice.

Avtalet innebär skapandet av ett joint venture som är innehavare av tomträtten till fastigheten Skalholt 1. Klöverns ägarandel i det gemensamt ägda bolaget kommer att vara 49,9 procent. ALM Equity och Klövern kommer att gemensamt driva genomförandet av projektet Kista Square Garden på tomträtten i nära samarbete med Stockholms stad. Enligt den nuvarande utvecklingsplanen uppskattas den totala investeringsvolymen till cirka 800 mkr.

Skalholt 1 inrymmer för närvarande en kontorsbyggnad med garage under mark. ALM Equity har under en längre tid drivit detaljplanearbete för att möjliggöra konvertering av byggnadens kontorsytor till bostäder. Utvecklingen av tomträtten, som sedermera planeras att friköpas från Stockholms stad, förväntas innebära en utökning av byggnadens bruttoarea från cirka 56 000 kvm till ungefär 70 000 kvm. Totalt beräknas projektet resultera i ungefär 1 000 små bostadslägenheter samt kommersiella ytor i form av kontor, butiker, restauranger och garage. Intentionen är att skapa ägarlägenheter för gemensam förvaltning, men det kan också bli fråga om bostadsrätter och/eller hyresrätter. Detaljplanen tillåter även att lägenheterna används som företagsbostäder och att delar av byggnaden konverteras till hotell.

”Projektet är en naturlig satsning i linje med Tobin Properties och Klöverns stadsutvecklingsambitioner”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.