500 universitet rankade utifrån FN:s hållbarhetsmål – KTH hamnar på plats 7.

Kungliga Tekniska Högskolan har en lång historia i Kista Science City som sträcker sig tillbaka till 80-talet. När THE University Impact Rankings mäter olika lärosätens samhällspåverkan mot målen för hållbar utveckling hamnar KTH på plats 7 av 500.

Främsta rankingpositioner får KTH för områdena arbetsvillkor, innovationer och klimat. Inom hållbarhetsmålen “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” och “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” rankas KTH på andra respektive tredje plats i världen.

– Det är lysande och visar att vi är på rätt väg inom många områden. Här har vi ett kvitto på att vi är framgångsrika. Den här rankingen är spännande för att den kombinerar traditionella akademiska data, som till exempel publiceringar, med information om hur vi sköter vår egen verksamhet, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Att lyckas väl inom en global ranking som är kopplad till FN:s hållbarhetsmål stärker KTH:s internationella konkurrenskraft, understryker Per-Anders Östling, universitetets rankingexpert.

– Att bli förknippad med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete stärker KTH:s position vid rekrytering av internationella studenter och forskare.

KTH sitter i Electrumhuset mitt i Kista och bedriver utbildningar inom ICT och datavetenskap. Läs mer om KTH i Kista här.