januari 7, 2021

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Strax innan nyår tändes den nya ljusinstallationen på Kista busstorg. Installationen kommer att vara på plats till och med mars och visar olika tolkningar av en drömplats.

Den tillfälliga installationen på Kista busstorg är skapad av människor med kopplingar till stadsdelen Rinkeby-Kista. Det är både personer som bor i området och personer som rör sig där av andra anledningar, exempelvis studier eller arbete. Utgångspunkten har varit att genom foto illustrera sina drömplatser och deltagarna är både amatörer och erfarna fotografer.

Grunden för idén har varit att arbeta med unga i Rinkeby-Kista, men på grund av ökade restriktioner med anledning av Covid-19 har de ursprungliga planerna med workshops på skolor i området fått planeras om. Istället har den konstnärliga processen skett till stor del på distans och målgruppen har vidgats något för att fånga in fler intresserade deltagare. De 23 deltagarna är dock till överväldigande del unga människor.

Under november och december hölls workshops på distans under ledning av ARTmovement, en organisation som på olika sätt jobbar med konsten som mötesplats. Deltagarna använde kamera eller mobiltelefon för att skapa sina bilder och fick hjälp att utveckla sitt konstnärliga uttryck, exempelvis kring bildutsnitt och val av motiv eller genom tekniker så som dubbelexponering. Tillsammans med ljusdesignern Martin Kempe har de sedan skapat den installation som nu kan ses på busstorget.

Kista busstorg är en brutalistisk skapelse från 1970-talet med stora betongytor. Ljusinstallationen använder en outnyttjad stor betongyta till att projicera installationen på. Det skapar mer liv på en plats som annars mest livas upp av människor på väg från en plats till en annan.

Ljusinstallationen kan ses varje dag 06.00 – 10.00 samt 15.00 – 01.00. Projektet är en del av Stockholms stads platssamverkan för ett trivsamt och tryggt Kista busstorg och ett samarbete mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och organisationen ARTmovement.

Foton: Karin Roberts och Maria Kearsley

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...