januari 7, 2021

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Strax innan nyår tändes den nya ljusinstallationen på Kista busstorg. Installationen kommer att vara på plats till och med mars och visar olika tolkningar av en drömplats.

Den tillfälliga installationen på Kista busstorg är skapad av människor med kopplingar till stadsdelen Rinkeby-Kista. Det är både personer som bor i området och personer som rör sig där av andra anledningar, exempelvis studier eller arbete. Utgångspunkten har varit att genom foto illustrera sina drömplatser och deltagarna är både amatörer och erfarna fotografer.

Grunden för idén har varit att arbeta med unga i Rinkeby-Kista, men på grund av ökade restriktioner med anledning av Covid-19 har de ursprungliga planerna med workshops på skolor i området fått planeras om. Istället har den konstnärliga processen skett till stor del på distans och målgruppen har vidgats något för att fånga in fler intresserade deltagare. De 23 deltagarna är dock till överväldigande del unga människor.

Under november och december hölls workshops på distans under ledning av ARTmovement, en organisation som på olika sätt jobbar med konsten som mötesplats. Deltagarna använde kamera eller mobiltelefon för att skapa sina bilder och fick hjälp att utveckla sitt konstnärliga uttryck, exempelvis kring bildutsnitt och val av motiv eller genom tekniker så som dubbelexponering. Tillsammans med ljusdesignern Martin Kempe har de sedan skapat den installation som nu kan ses på busstorget.

Kista busstorg är en brutalistisk skapelse från 1970-talet med stora betongytor. Ljusinstallationen använder en outnyttjad stor betongyta till att projicera installationen på. Det skapar mer liv på en plats som annars mest livas upp av människor på väg från en plats till en annan.

Ljusinstallationen kan ses varje dag 06.00 – 10.00 samt 15.00 – 01.00. Projektet är en del av Stockholms stads platssamverkan för ett trivsamt och tryggt Kista busstorg och ett samarbete mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och organisationen ARTmovement.

Foton: Karin Roberts och Maria Kearsley

Kista i samverkan

Kista i samverkan

I veckan gjordes en rundvandring i Kista inom ramen för samarbetet Kista i samverkan, som organiserar Stockholms stad, fastighetsägarnas lokala förvaltare, tillsammans med polis och platsutvecklare och två av de största företag som har verksamhet här. Vandringen...

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Under våren sker ett spännande möte mellan artificiell teknik och konsten i hjärtat av Kista, i entrén till IBM:s huvudkontor Det är konstnärsduon DiPisaStasinski – Allesandra Di Pisa och Robert Stasinski – som står bakom konstverket Being Unthincable. Verket invigdes...

Studenter i Kista fick lösa utmaning från vård och omsorg

Studenter i Kista fick lösa utmaning från vård och omsorg

Studenter från KTH och gymnasieskolan Stockholm Science and Innovation School fick nyligen lösa ett case från en organisation inom vård och omsorg. Med hjälp av Kista-organisationen Inicio fick tre grupper ta fram innovativa lösningar på ett verkligt problem. Caset...

Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa

Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa

För att säkra Europas konkurrenskraft och nytta inom digitalisering gör EU med programmet Digital Europe en stor satsning där en del är att etablera ett nätverk med Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH). EDIHerna ska hjälpa småföretag och offentlig...