oktober 18, 2022

Sensorer i nytt samarbete för intelligenta trafiksystem

Nytt samarbete kring trafikanalys via sensortekniker identifierar nya lösningar för framtidens trafikmiljö.

På en stolpe vid en fyrvägskorsning i Kista har multisensorer installerats – ett litet men viktigt steg på vägen att uppfylla stadens vision om att minska bilköer, trafikbuller och utsläpp av skadliga partiklar.

Stockholms stad, Kista Science City och flera teknikbolag utforskar tillsammans möjligheterna att mäta och analysera vägarnas trafikflöden mer intelligent, så att det blir lättare att sätta in rätt trafikåtgärder åren framöver.

Vilka fordonsslag ska få köra på vilka gator? Mellan vilka tidpunkter? Det är exempel på hur man med trafikstyrning kan påverka köer, buller och nivån av skadliga partiklar.

Utmaningen hittills har varit att man inte haft en tydlig bild av vilken trafik som kör på vilka gator. Datainsamling sker bara vid enstaka tillfällen per år, och har inte detaljerad information om vilka fordonsslag som passerar, vid vilka tidpunkter dessa passerar, eller i vilka hastigheter. Multisensor-teknik skulle kunna erbjuda allt detta – i realtid dessutom, året runt.

Ny och gammal teknik testas och jämförs

Men hur väl fungerar tekniken? Hur tillförlitlig är datan? Det är en av de saker som Stockholm stad vill ta reda på.

Testerna utförs i den relativt trafikintensiva korsningen Hanstavägen/Norgegatan i Kista . Riktigheten i datan är avgörande för att multisensorteknik ska ersätta dagens datainsamlingsmetoder. Den nya tekniken och den gamla räknar trafiken i den här korsningen, och resultaten jämförs även med ett ”människofacit”, där man räknat och klassificerat trafiken förhand.

”Här har man säkerställt att rätt personer är med”

Multisensorteknikerna som testas inkluderar bildanalys av registreringsplåtar (som vid vägtullar), radaranalys, och bild- och ai-analys av fordons former. Ändå är det inte tekniken som är avgörande:

–  Utmaningen är att tekniken ska fungera i en stor skala i en komplex miljö, och tillföra stor nytta för staden. Omständigheter som GDPR, fysisk tillgång till ström och internetuppkoppling och belysning på platsen måste vägas in. Det är därför det här projektet är så värdefullt, säger David Eskilsson, vd på Edeva, ett av teknikbolagen som satt upp sensorutrustning vid korsningen.

–  Här har man säkerställt att rätt personer är med, och vi abonnerar på deras tid. Vi  teknikleverantörer får gå på djupet med alltifrån den it-säkerhetsansvarige på Stockholm stad till den som är ansvarig för alla trafikmätningar. Som litet teknikbolag är det vanligtvis i stort sett omöjligt att få till den här öppna dialogen med en stad. Det är guld värt.

Långsiktigt tänk med uppskalning i åtanke

David Eskilsson värdesätter också att projektet har ett långsiktigt tänk som går bortom ”proof of concept”:

– Att göra ”PoC:ar” leder ofta bara in i ett vakuum där inget sedan händer. Blicken nu är tydligt vänd mot slutvärdet och att vi ska hitta något som är tillräckligt bra och effektivt för att kunna skalas upp. Kista Science City har verkligen fått till en bra dialog mellan oss leverantörer och behovsägaren, säger David Eskilsson.

I mötet mellan Stockholms stad och teknikbolagen uppstår innovationskraft genom löpande feedbackmöten.  Att samverka i en testbädd på det här sättet – med innovation och lösningar i fokus, och att successivt klargöra stadens behov och skruva på både tekniken och tänkbara lösningar i en iterativ process – är något annat än att mötas i en upphandling.

Använder Kistas infrastruktur för innovation

Lucas Uhlén, IoT-ansvarig på Kista Science City, leder projektet, som använder den infrastruktur för teknisk utveckling och innovation som redan finns i Kista:

– Vi vill erbjuda en arena där aktörer samverkar och snabbt och enkelt kan få tillgång till det urbana rummet, att testa, utveckla och visualisera lösningar med innovativ teknik för ett hållbart samhälle. Det har vi byggt upp här i Kista. Deltagarna har även tillgång till den community av andra partners, stakeholders och bolag som finns i vårt nätverk. På så sätt har de tillgång till andras perspektiv på hur lösningarna kan göras bättre eller kompletteras.

Maria Holm, ansvarig för projektet IoT Stockholm, Stockhom stad, om projektet:

”Vi är många som är angelägna om att Stockholm ska vara en attraktiv stad att bo och jobba i. Projektet är en viktig i del i vårt arbete med att få en bättre förståelse kring trafikflödena, så att vi kan se till att de fungerar optimalt framöver. Jag gläds enormt av det engagemang och den innovationsvilja som de inblandade aktörerna uppvisar. Näringslivets innovationskraft har en nyckelroll när vi skapar en hållbar framtid tillsammans.”

Projektet Multisensorer är en del av satsningsområde kring Intelligenta trafiksystem, som skapar förutsättningar för en unik insyn i dagens trafikflöden. En process och en fysisk plats där företag snabbt och effektivt får möjlighet att testa och utveckla sin teknik samt jämför lösningar med andra teknikledande bolag.
Läs mer on Intelligenta trafiksystem.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...