Johan Duprez, till höger, affärsutvecklare och gruppens moderator, leder en workshop kring samarbetsmöjligheter. Mats Cardell från Ostomycure delar här sina ideér.

Nytt initiativ från affärsnätverket Kista Business Network ska stärka Kista som Medtech-kluster.

Kista Medtech Group etablerades för några veckor sedan och består av företag som är verksamma inom medicinsk teknologi. Syftet med initiativet är att ge dessa företag en plattform för att samverka och att dela kunskap, exempelvis kring upphandlingar och inköp. Gruppen har nyligen haft en workshop där de själva har fortsatt utveckla det strategiska arbetet efter företagens behov.

– Workshopen gav väldigt många nya infallsvinklar rörande behov och nytta som till exempel gemensamma upphandlingar för kostnadseffektivitet, säger Magdalena Hagberg, grundare av Kista Business Network.

Inledningsvis består gruppen av sex företag, men fler är på väg att ansluta.

– Om det finns Medtech-företag i närområdet till Kista, så som Sollentuna, Upplands-Väsby och Solna som vill ingå i gruppen är de välkomna att kontakta Kista Business Network, fortsätter Magdalena Hagberg.

Nästa möte sker i början av september och gruppen genomför nu företagsbesök hos varandra för att ges möjlighet att lära känna varandras arbetsplatser och produkter mer ingående.

– Även om Kista inte främst är känt för att vara Medtech-kluster finns det betydligt fler företag som sysslar med medicinsk teknologi här än vad man tror. Det finns många synergieffekter med andra techföretag som verkar i andra branscher, säger Johan Ödmark, VD på Kista Science City AB.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.