juni 25, 2019

Nytt initiativ för att främja Medtech i Kista

Johan Duprez, till höger, affärsutvecklare och gruppens moderator, leder en workshop kring samarbetsmöjligheter. Mats Cardell från Ostomycure delar här sina ideér.

Nytt initiativ från affärsnätverket Kista Business Network ska stärka Kista som Medtech-kluster.

Kista Medtech Group etablerades för några veckor sedan och består av företag som är verksamma inom medicinsk teknologi. Syftet med initiativet är att ge dessa företag en plattform för att samverka och att dela kunskap, exempelvis kring upphandlingar och inköp. Gruppen har nyligen haft en workshop där de själva har fortsatt utveckla det strategiska arbetet efter företagens behov.

– Workshopen gav väldigt många nya infallsvinklar rörande behov och nytta som till exempel gemensamma upphandlingar för kostnadseffektivitet, säger Magdalena Hagberg, grundare av Kista Business Network.

Inledningsvis består gruppen av sex företag, men fler är på väg att ansluta.

– Om det finns Medtech-företag i närområdet till Kista, så som Sollentuna, Upplands-Väsby och Solna som vill ingå i gruppen är de välkomna att kontakta Kista Business Network, fortsätter Magdalena Hagberg.

Nästa möte sker i början av september och gruppen genomför nu företagsbesök hos varandra för att ges möjlighet att lära känna varandras arbetsplatser och produkter mer ingående.

– Även om Kista inte främst är känt för att vara Medtech-kluster finns det betydligt fler företag som sysslar med medicinsk teknologi här än vad man tror. Det finns många synergieffekter med andra techföretag som verkar i andra branscher, säger Johan Ödmark, VD på Kista Science City AB.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...