juni 23, 2021

Nytt råd främjar utbyte mellan näringslivet i Kista, KTH och Stockholms universitet.

En av hörnpelarna i utvecklingen av Kista har varit den nära kopplingen mellan företagen och universitetsmiljöerna. En framgångsfaktor i det samspelet är upparbetade och välfungerande kontaktytor mellan de olika aktörerna.

För att främja detta arbete bildades nyligen Rådet för kompetensförsörjning och vetenskaplig miljö, med deltagare från lärosäten – främst KTH och Stockholms universitet – företagare, offentlig sektor och statliga myndigheter.

Rådets är tänkt att vara ett forum för att träffas och diskutera behov och möjligheter kring utbildning och kompetensutveckling inom ICT-området, ge en klarare bild av vilken typ av yrken och arbetsplatser som attraherar morgondagens medarbetare, skapa rekryteringsunderlag och ge förutsättningar för ett livslångt lärande.

Stiftelsen Electrum, organisationen bakom Kista Science City, har som ett av sina prioriterade mål att öka attraktionskraften för Kista genom samverkan. Att Rådet för kompetensförsörjning och vetenskaplig miljö nu inrättas är avgörande steg i den riktningen.

Det har tidigare funnits ett liknande råd, för ” vetenskaplig miljö och kompetensförsörjning”. Idén är att återuppta och vitalisera den verksamhet som bedrevs av det rådet.

 

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

KTH välkomnar till Exjobbsmässan 2021, onsdag 13 oktober 09:30-14:30, där företag/organisationer får tillfälle att möta studenter som är intresserade av examensjobb inom ICT. I linje med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer välkomnar KTH nu till ett fysiskt evenemang,...

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson tillträder som ny vd för Stiftelsen Electrum och dotterbolaget Kista Science City AB från och med 1 augusti. Karin Bengtsson har arbetat på Kista Science City AB sedan 2018, som operativt ansvarig och med speciellt ansvar för Urban ICT Arena. Karin har...

Kista i samverkan

Kista i samverkan

I veckan gjordes en rundvandring i Kista inom ramen för samarbetet Kista i samverkan, som organiserar Stockholms stad, fastighetsägarnas lokala förvaltare, tillsammans med polis och platsutvecklare och två av de största företag som har verksamhet här. Vandringen...

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Under våren sker ett spännande möte mellan artificiell teknik och konsten i hjärtat av Kista, i entrén till IBM:s huvudkontor Det är konstnärsduon DiPisaStasinski – Allesandra Di Pisa och Robert Stasinski – som står bakom konstverket Being Unthincable. Verket invigdes...

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Strax innan nyår tändes den nya ljusinstallationen på Kista busstorg. Installationen kommer att vara på plats till och med mars och visar olika tolkningar av en drömplats. Den tillfälliga installationen på Kista busstorg är skapad av människor med kopplingar till...