juni 23, 2021

Nytt råd främjar utbyte mellan näringslivet i Kista, KTH och Stockholms universitet.

En av hörnpelarna i utvecklingen av Kista har varit den nära kopplingen mellan företagen och universitetsmiljöerna. En framgångsfaktor i det samspelet är upparbetade och välfungerande kontaktytor mellan de olika aktörerna.

För att främja detta arbete bildades nyligen Rådet för kompetensförsörjning och vetenskaplig miljö, med deltagare från lärosäten – främst KTH och Stockholms universitet – företagare, offentlig sektor och statliga myndigheter.

Rådets är tänkt att vara ett forum för att träffas och diskutera behov och möjligheter kring utbildning och kompetensutveckling inom ICT-området, ge en klarare bild av vilken typ av yrken och arbetsplatser som attraherar morgondagens medarbetare, skapa rekryteringsunderlag och ge förutsättningar för ett livslångt lärande.

Stiftelsen Electrum, organisationen bakom Kista Science City, har som ett av sina prioriterade mål att öka attraktionskraften för Kista genom samverkan. Att Rådet för kompetensförsörjning och vetenskaplig miljö nu inrättas är avgörande steg i den riktningen.

Det har tidigare funnits ett liknande råd, för ” vetenskaplig miljö och kompetensförsörjning”. Idén är att återuppta och vitalisera den verksamhet som bedrevs av det rådet.

 

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...