juni 23, 2021

Nytt råd främjar utbyte mellan näringslivet i Kista, KTH och Stockholms universitet.

En av hörnpelarna i utvecklingen av Kista har varit den nära kopplingen mellan företagen och universitetsmiljöerna. En framgångsfaktor i det samspelet är upparbetade och välfungerande kontaktytor mellan de olika aktörerna.

För att främja detta arbete bildades nyligen Rådet för kompetensförsörjning och vetenskaplig miljö, med deltagare från lärosäten – främst KTH och Stockholms universitet – företagare, offentlig sektor och statliga myndigheter.

Rådets är tänkt att vara ett forum för att träffas och diskutera behov och möjligheter kring utbildning och kompetensutveckling inom ICT-området, ge en klarare bild av vilken typ av yrken och arbetsplatser som attraherar morgondagens medarbetare, skapa rekryteringsunderlag och ge förutsättningar för ett livslångt lärande.

Stiftelsen Electrum, organisationen bakom Kista Science City, har som ett av sina prioriterade mål att öka attraktionskraften för Kista genom samverkan. Att Rådet för kompetensförsörjning och vetenskaplig miljö nu inrättas är avgörande steg i den riktningen.

Det har tidigare funnits ett liknande råd, för ” vetenskaplig miljö och kompetensförsörjning”. Idén är att återuppta och vitalisera den verksamhet som bedrevs av det rådet.

 

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Vill du vara med att göra skillnad? Vi söker en ny AI node manager

Det här är uppdraget för dig som vill vara med och sätta AI på den regionala agendan för att
säkerställa konkurrenskraft för regionen, välfärden och för alla som bor i Sverige.

Vi söker dig som vill bidra till att höja kunskapsnivån om AI i regionen, men också bidra till att hitta rätt projekt och finansiering för att stötta företag och organisationer på deras AI-resa.

Kista Data Day 2021

Kista Data Day 2021

2021 års upplaga av Data Day anordnades tillsammans med Senseable Stockholm Lab Week. Med deltagare från företag, akademi och offentlig sektor utforskade vi nya projektidéer för Kistas framtid utifrån aktuella behov. Tack alla för en givande dag och ett fint samarbete.

Tillsammans för att utveckla Kista

Tillsammans för att utveckla Kista

Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista - nytt bolag ska driva utvecklingen. (Pressmeddelande, 2021-11-11) Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg har enats om en gemensam vision för att utveckla stadsdelen Kista. Visionen ska förverkligas via...