En grusparkering bredvid ett hotell blir till 80 nya bostäder.

Kista fortsätter att växa med fler bostäder i resan mot en mer blandad stadsdel som lever dygnet runt. Nu är det Memory Hotel som står bakom planerna på att bygga 80 bostäder i anslutning till sitt hotell. Det är grusparkeringen direkt söder om nuvarande byggnad, mot Brandesgången, som ska bebyggas.

Vi mötte upp Ernst Wallerström som driver Memory Hotel, vars Kista-historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Han har drivit hotell i Kista sedan 1980-talet, då han var med och startade Mr Chip Hotel, nuvarande Scandic Kista, vid Jan Stenbecks torg. 

– Det är roligare att starta nya projekt än att förvalta, säger han skämtsamt om verksamhetens ständiga förändring – de har tidigare bland annat drivit en restaurang och konferensanläggning på andra sidan gatan till Memory Hotel. Det senaste projektet har varit att ombilda en del av hotellet, det som tidigare var “forskarbostäder”, till en bostadsrättsförening. Nu är det alltså en helt ny byggnad som ska byggas.

Det nya bostadshuset kommer tillsammans med den befintliga hotellbyggnaden bilda en U-format kvarter, vilket faktiskt var tanken när huset byggdes i början på 90-talet. Detaljplanen är i detta nu ute på samråd, och förhoppningen är att den ska vinna laga kraft i slutet av året eller i början på nästa. När byggstart sker är dock oklart – Memory Hotel kommer inte själva att bygga fastigheten.

– När detaljplanen är klar kommer vi att leta efter en partner som vill bygga fastigheten. Då kommer det också bestämmas vilka slags boendeformer som kommer finnas i huset, säger Ernst Wallerström.

Själva huset blir en ståtlig byggnad med åtta till sex våningar, dessutom med en takterrass för de boende. Utöver detta kommer det också finnas två publika lokaler i huset, en mot infarten från Borgarfjordsgatan/Brandesgången och en mot Grönlandsgången. 

För mer information om projektet, se Stockholm Växer

Illustrationer: Ettelva Arkitekter