december 16, 2020

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tilldelas priset Ignite Startup Hack 2020

Den 16 december tilldelades stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista priset Ignite Startup Hack – Offentlig sektor på Ignite Awards, Ignite Swedens årliga prisgala. Där prisas framstående aktörer för sitt arbete med startupbolag och innovation. Priset togs emot av förvaltningens Robin Jägestedt, Annika Ström och Linnea Hedin.

Rinkeby-Kista tilldelas priset för sitt arbete med piloter inom daglig verksamhet med följande motivering:

Med en stark vilja att driva innovation framåt för att förbättra medborgarnas liv och ta itu med interpersonella utmaningar i samhället, initierade Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms stad två startup samarbeten bara några veckor efter deras första möte med bolagen, som visade att  stadsdelsförvaltningen kan åstadkomma resultat blixtsnabbt.

Kista Science City har tillsammans med Ignite Sweden arbetat med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under året. Samarbetet handlar om att identifiera de behov som finns i verksamheten och skapa kontakter mellan förvaltningen och startups som kan bidra med lösningar. Det leder i sin tur till försök, pilotprojekt och nya sätt att arbeta som på olika vis kan effektivisera verksamheten och bidra till en ännu högre kvalitet på den service som förvaltningen ger medborgarna.

– Det här är ett oerhört välförtjänt pris! Engagemanget som både ledning och de olika verksamheterna haft med sig in i det här arbetet har verkligen smittat av sig på oss alla, både startups och Ignite-teamet. De har visat att det ger resultat att våga prova nya saker i liten skala och att jobba tillsammans med andra för att hitta hållbara lösningar säger Karin Bengtsson, verksamhetsledare på Kista Science City och projektledare för Ignite Public.

Rinkeby-Kista visar vägen och inspirerar till deltagande för andra offentliga aktörer. Genom priset blir det tydligt att detta varit en lönsam investering och bekräftar styrkan i att offentlig sektor samarbetar med innovativa startups. Ignite Public har hittills drivits som ett pilotprojekt, men under 2021 kommer det att utvecklas med bland annat finansiering från Vinnova. Det möjliggör för fler att delta i projektet och för de som redan är med att utveckla arbetet tillsammans.

Vill du veta mer om Ignite Public?

Kontakta vår projektledare!

Karin Bengtsson

karin.bengtsson@kista.com

+46 70 092 07 13

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...