december 16, 2020

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tilldelas priset Ignite Startup Hack 2020

Den 16 december tilldelades stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista priset Ignite Startup Hack – Offentlig sektor på Ignite Awards, Ignite Swedens årliga prisgala. Där prisas framstående aktörer för sitt arbete med startupbolag och innovation. Priset togs emot av förvaltningens Robin Jägestedt, Annika Ström och Linnea Hedin.

Rinkeby-Kista tilldelas priset för sitt arbete med piloter inom daglig verksamhet med följande motivering:

Med en stark vilja att driva innovation framåt för att förbättra medborgarnas liv och ta itu med interpersonella utmaningar i samhället, initierade Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms stad två startup samarbeten bara några veckor efter deras första möte med bolagen, som visade att  stadsdelsförvaltningen kan åstadkomma resultat blixtsnabbt.

Kista Science City har tillsammans med Ignite Sweden arbetat med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under året. Samarbetet handlar om att identifiera de behov som finns i verksamheten och skapa kontakter mellan förvaltningen och startups som kan bidra med lösningar. Det leder i sin tur till försök, pilotprojekt och nya sätt att arbeta som på olika vis kan effektivisera verksamheten och bidra till en ännu högre kvalitet på den service som förvaltningen ger medborgarna.

– Det här är ett oerhört välförtjänt pris! Engagemanget som både ledning och de olika verksamheterna haft med sig in i det här arbetet har verkligen smittat av sig på oss alla, både startups och Ignite-teamet. De har visat att det ger resultat att våga prova nya saker i liten skala och att jobba tillsammans med andra för att hitta hållbara lösningar säger Karin Bengtsson, verksamhetsledare på Kista Science City och projektledare för Ignite Public.

Rinkeby-Kista visar vägen och inspirerar till deltagande för andra offentliga aktörer. Genom priset blir det tydligt att detta varit en lönsam investering och bekräftar styrkan i att offentlig sektor samarbetar med innovativa startups. Ignite Public har hittills drivits som ett pilotprojekt, men under 2021 kommer det att utvecklas med bland annat finansiering från Vinnova. Det möjliggör för fler att delta i projektet och för de som redan är med att utveckla arbetet tillsammans.

Vill du veta mer om Ignite Public?

Kontakta vår projektledare!

Karin Bengtsson

karin.bengtsson@kista.com

+46 70 092 07 13

Tillsammans för att utveckla Kista

Tillsammans för att utveckla Kista

Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista - nytt bolag ska driva utvecklingen. (Pressmeddelande, 2021-11-11) Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg har enats om en gemensam vision för att utveckla stadsdelen Kista. Visionen ska förverkligas via...

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

KTH välkomnar till Exjobbsmässan 2021, onsdag 13 oktober 09:30-14:30, där företag/organisationer får tillfälle att möta studenter som är intresserade av examensjobb inom ICT. I linje med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer välkomnar KTH nu till ett fysiskt evenemang,...

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson tillträder som ny vd för Stiftelsen Electrum och dotterbolaget Kista Science City AB från och med 1 augusti. Karin Bengtsson har arbetat på Kista Science City AB sedan 2018, som operativt ansvarig och med speciellt ansvar för Urban ICT Arena. Karin har...