Hur ska företag gå stärkta ur krisen?

Vad kan du och ditt företag göra för att gå stärkta ur en kris? Hur man förbereda sig och vad bör man arbeta med för att kunna agera flexibelt, se nya möjligheter och ha en företagskultur som utgör grunden för att kunna åstadkomma förändringar?

Södertälje Science Park och Kista Science City har tillsammans tagit fram tre filmer som belyser hur Stockholms företag kan förbereda sig och bli stärkta i en krissituation. Genom tre olika filmer läggs fokus på hur företag kan ta informativa och affärsmässigt smarta beslut för att snabbare komma ur krisen.

Dessa tre filmer följs av ett digitalt seminarium den 12 november kl 12-13 där företag är välkomna att ställa frågor till vår expertpanel som även förekommer i filmerna. Anmäl dig redan nu till seminariet och skicka gärna in dina frågor i förväg!

Filmerna och seminariet är finansierade av Region Stockholm.

Tema: Att skapa en öppen tillitsfull företagskultur

Den rådande coronapandemin har resulterat i att många organisationer går igenom stora förändringar. Såväl forskare som praktiker pekar på att ett företags kultur är en viktig del i att kunna möta kriser och snabbt kunna ställa om.

En stark kultur kan främja nytänkande såväl som att stärka individers förmåga och vilja att möta en omställning.

Läs mer

Studier pekar på sambandet mellan kultur och de anställdas engagemang, vilket i sin tur är centralt för att möta en förändring.

Företagskulturen formas kontinuerligt och behöver vara ”på plats” före en kris uppstår.  Ledarskapet spelar en central roll i detta, och i det mindre företag har ofta ägarna en viktig roll att fylla.

Coronakrisen har kommit att ställa nya, högre krav på ledarskap, och mycket talar för att de förändringar som Corona-pandemin tvingat fram kommer att leva kvar på olika sätt, bland annat genom ökat distansarbete och aktivitetsbaserat arbete.

Mitt uppe i krisen handlar det om att kunna förmedla hopp och optimism.

Fem steg för att lägga grunden för en starkt kultur:

 1. Tydlighet – förankra uppdrag, vision och mål genom hela organisationen.
 2. Frihet under ansvar – platt organisation med självständiga medarbetare.
 3. Delaktighet – samarbete främjar resultat, kreativitet och sammanhållning.
 4. Coachande ledarskap – återkoppla, stötta och skapa förutsättningar för utveckling och prestation.
 5. Arbetsglädje – glöm inte bort att fira även små segrar.
Läs mer om öppen företagskultur

Studier pekar på sambandet mellan kultur och de anställdas engagemang, vilket i sin tur är centralt för att möta en förändring.

Företagskulturen formas kontinuerligt och behöver vara ”på plats” före en kris uppstår.  Ledarskapet spelar en central roll i detta, och i det mindre företag har ofta ägarna en viktig roll att fylla.

Coronakrisen har kommit att ställa nya, högre krav på ledarskap, och mycket talar för att de förändringar som Corona-pandemin tvingat fram kommer att leva kvar på olika sätt, bland annat genom ökat distansarbete och aktivitetsbaserat arbete.

Mitt uppe i krisen handlar det om att kunna förmedla hopp och optimism.

Fem steg för att lägga grunden för en starkt kultur:

 1. Tydlighet – förankra uppdrag, vision och mål genom hela organisationen.
 2. Frihet under ansvar – platt organisation med självständiga medarbetare.
 3. Delaktighet – samarbete främjar resultat, kreativitet och sammanhållning.
 4. Coachande ledarskap – återkoppla, stötta och skapa förutsättningar för utveckling och prestation.
 5. Arbetsglädje – glöm inte bort att fira även små segrar.

Tema: Omvärldsanalyser

Att som företag skapa sig en bild av sin omvärld och hur den påverkar verksamheten är en hörnsten i att kunna  arbeta strategiskt. Omvärldsanalyser ger ofta en möjlighet att lyfta blicken och reflektera kring hur t.ex. marknad och kunder påverkas av trender och förändringar på en lite längre sikt.

Omvärldsanalysen, och processen med att ta fram den, hjälper till att peka på vilka vägval företaget står inför och hur man ska kunna bli/fortsätta vara framgångsrikt på en föränderlig marknad.

Läs mer

Studier pekar på sambandet mellan kultur och de anställdas engagemang, vilket i sin tur är centralt för att möta en förändring.

Företagskulturen formas kontinuerligt och behöver vara ”på plats” före en kris uppstår.  Ledarskapet spelar en central roll i detta, och i det mindre företag har ofta ägarna en viktig roll att fylla.

Coronakrisen har kommit att ställa nya, högre krav på ledarskap, och mycket talar för att de förändringar som Corona-pandemin tvingat fram kommer att leva kvar på olika sätt, bland annat genom ökat distansarbete och aktivitetsbaserat arbete.

Mitt uppe i krisen handlar det om att kunna förmedla hopp och optimism.

Fem steg för att lägga grunden för en starkt kultur:

 1. Tydlighet – förankra uppdrag, vision och mål genom hela organisationen.
 2. Frihet under ansvar – platt organisation med självständiga medarbetare.
 3. Delaktighet – samarbete främjar resultat, kreativitet och sammanhållning.
 4. Coachande ledarskap – återkoppla, stötta och skapa förutsättningar för utveckling och prestation.
 5. Arbetsglädje – glöm inte bort att fira även små segrar.
Läs mer om omvärldsanalys

Omvärldsanalys kan, rätt gjort, bidra till att:

 • Man som företag använder begränsade resurser så bra som möjligt.
 • Kunskapsglappet mellan nutid och framtid minskas (undvika oförutsedda händelser).
 • Man kan arbeta proaktivt och ”ligga före kurvan”.
 • Förbättra möjligheterna för utveckla verksamheten i rätt riktning.

För att lyckas med omvärldsanalys behöver man identifiera förändringar som kan resultera i nya affärsmöjligheter eller som kan utgöra ett hot mot verksamheten.

 • Det finns måna olika perspektiv att utgå från i en omvärldsanalys. Lite grovt kan omvärldsanalyser delas in tre typer– beroende var de har sin tyngdpunkt.
 • Den utblickande handlar om att identifiera trender och händelser i en större omvärld, som kan komma att påverka förutsättningarna för en verksamhet.
 • En inåtblickande analys syftar ofta till att ge underlag för ett internt arbete (ofta kopplat till organisering och strategi). Fokus ligger på att analysera hur verksamheten kan möta förändringar i omvärlden.
 • En framåtblickande analys innebär ofta att göra scenarier, prognoser eller ”what if?” – analyser. Scenarier är ofta kvalitativa medan prognoser ofta är kvantitativa till sin karaktär.  What if-analyser innebär att försöka förutse hur olika delar av en verksamhet påverkas vid ett visst utfall (för t.ex. en prognos.).

Ofta rymmer en omvärldsanalyserna flera av perspektiven ovan.

Tema: Att jobba med förändring 

En omfattande kris – likt den pågående Coronapandemin – accelererar ofta pågående förändringsprocesser. Organisationsförändringar som varit tänkta att ta flera månader eller år, har nu kommit att ske på dagar eller några veckor. Att möta en kris ställer stora krav på en organisation. Faktorer som flexibilitet, nytänkande och förmågan att fatta snabba beslut blir centrala.

Rätt hanterat kan en kris också innebära att organisationen kommer ut starkare.

Läs mer

Studier pekar på sambandet mellan kultur och de anställdas engagemang, vilket i sin tur är centralt för att möta en förändring.

Företagskulturen formas kontinuerligt och behöver vara ”på plats” före en kris uppstår.  Ledarskapet spelar en central roll i detta, och i det mindre företag har ofta ägarna en viktig roll att fylla.

Coronakrisen har kommit att ställa nya, högre krav på ledarskap, och mycket talar för att de förändringar som Corona-pandemin tvingat fram kommer att leva kvar på olika sätt, bland annat genom ökat distansarbete och aktivitetsbaserat arbete.

Mitt uppe i krisen handlar det om att kunna förmedla hopp och optimism.

Fem steg för att lägga grunden för en starkt kultur:

 1. Tydlighet – förankra uppdrag, vision och mål genom hela organisationen.
 2. Frihet under ansvar – platt organisation med självständiga medarbetare.
 3. Delaktighet – samarbete främjar resultat, kreativitet och sammanhållning.
 4. Coachande ledarskap – återkoppla, stötta och skapa förutsättningar för utveckling och prestation.
 5. Arbetsglädje – glöm inte bort att fira även små segrar.
Läs mer om att jobba med förändring

Ett antal nyckelfaktorer som ofta lyfts fram för att snabbt kunna möta förändringar är:

 • Snabba beslutsvägar och icke-hierarkisk organisation
 • En stark gemensam kultur – som bejakar förändring samt rymmer en mångfald av tankar och idéer
 • En proaktiv styrelse – som kan ge ett bra stöd för den operativa ledningen.

Både forskare som praktiker pekar på att företag som kännetecknas av en agil organisation har större möjligheter att möta kriser.

Många små och medelstora företag är organiserade för att agera agilt – även om det inte alltid är medvetet. Det innebär t.ex. att företaget har en hög grad av kundfokus, att man inte detaljplanerar sitt arbete och att man ger medarbetare frihetsgrader i sitt arbete.

Ovan bedöms ge en rad fördelar för företag genom att kompetenser mer effektivt tas tillvara på, man kan snabbare ställa om och man blir mer lyhörd mot kunders behov och krav.

Studier pekar på att organisationer med agil organisationsstruktur levererar produkter med bättre kvalitet till lägre kostnad och är lönsammare.

Seminarium – chans att ställa frågor!

Vi har bjudit in experter med lång erfarenhet av att jobba med utveckling av organisationer – kom och hör vad de lyfter som viktiga och kraftfulla insatser du kan göra för att stärka ditt företag i tider som dessa. Tag chansen att ställa frågor och delta i diskussionen under en givande digital lunch-timme. Vi berör aspekter kring företagskultur, omvärldsanalys och förändringsarbete. Som förberedelse inför seminariet rekommenderar vi varmt att du tar del av de filmerna.

Deltagare i digitala seminariet:

 • Bengt Wahlström, Företag och Framtid AB
 • Göran Wallin, WSP
 • Karin Zingmark, Zingmark Consulting
 • Fredrik Forsman, SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign)
 • Carolina Jarenius, KTH Lean Centrum
 • Conny Lemon, Södertälje Science Park
 • Mikael Ek, Södertälje Science Park

 

Anmälan

12 Nov 2020

12.00-13.00