Kista Science City är en av initiativtagarna till satsningen Ignite Public. Projektet syftar till att öka andelen innovationsintensiva små och medelstora företag som deltar i offentliga upphandlingar.

Under 2017 uppgav endast 14% av småföretagen i Sverige att de deltagit i en offentlig upphandling, en marknad som uppgick till 642 miljarder. En anledning är att många småföretag och startups upplever svårigheter med leva upp till skallkraven som ställs vid upphandlingar. Att som offentlig verksamhet bedriva omvärldsbevakning, vara öppen för alternativa lösningar för sin verksamhet och se hur upphandling och inköp kan användas för att driva innovationsarbete kan vara både tidskrävande och komplicerat. Ignite Public kommer dels bidra till ett nytt tankesätt hos beställare av tjänster och produkter men även realisera konkreta samverkansprojekt.

Om marknaden för smarta lösningar inte är tillräckligt attraktiv för innovativa företag i Sverige finns en risk att de istället fokuserar på utländska marknader, vilket innebär att Sverige kommer tappa både smarta lösningar och konkurrenskraft. Därför är det viktigt att bidra till att stärka denna marknad och utveckla metoder för samarbeten mellan innovativa småföretag och offentlig sektor.

Projektet är ett samarbete med Ignite Sweden och bygger på modellen som Ignite Sweden utvecklat före samarbeten mellan startups och stora företag.  På kort tid har redan fem kommuner och ett kommunalt bolag anslutit sig till Ignite Public. Södertälje kommun är först ut med ett pilotprojekt tillsammans med tre startups från olika sektorer.

En viktig del av projektet är att sprida resultat och erfarenheter för att andra offentliga aktörer ska bli inspirerade och intresserade av att arbeta mer med startups. Projektet kommer att jobba med erfarenhetsutbyten, där även aktörer som inte ingår i projektet kommer att bjudas in.

Om även er organisation vill bli en del av Ignite Public eller önskar mer information kan i ta kontakt med projektledare Karin Bengtsson på karin.bengtsson@kista.com eller +46 70 092 07 13.