december 17, 2018

Stort intresse för Ignite Public

Kista Science City är en av initiativtagarna till satsningen Ignite Public. Projektet syftar till att öka andelen innovationsintensiva små och medelstora företag som deltar i offentliga upphandlingar.

Under 2017 uppgav endast 14% av småföretagen i Sverige att de deltagit i en offentlig upphandling, en marknad som uppgick till 642 miljarder. En anledning är att många småföretag och startups upplever svårigheter med leva upp till skallkraven som ställs vid upphandlingar. Att som offentlig verksamhet bedriva omvärldsbevakning, vara öppen för alternativa lösningar för sin verksamhet och se hur upphandling och inköp kan användas för att driva innovationsarbete kan vara både tidskrävande och komplicerat. Ignite Public kommer dels bidra till ett nytt tankesätt hos beställare av tjänster och produkter men även realisera konkreta samverkansprojekt.

Om marknaden för smarta lösningar inte är tillräckligt attraktiv för innovativa företag i Sverige finns en risk att de istället fokuserar på utländska marknader, vilket innebär att Sverige kommer tappa både smarta lösningar och konkurrenskraft. Därför är det viktigt att bidra till att stärka denna marknad och utveckla metoder för samarbeten mellan innovativa småföretag och offentlig sektor.

Projektet är ett samarbete med Ignite Sweden och bygger på modellen som Ignite Sweden utvecklat före samarbeten mellan startups och stora företag.  På kort tid har redan fem kommuner och ett kommunalt bolag anslutit sig till Ignite Public. Södertälje kommun är först ut med ett pilotprojekt tillsammans med tre startups från olika sektorer.

En viktig del av projektet är att sprida resultat och erfarenheter för att andra offentliga aktörer ska bli inspirerade och intresserade av att arbeta mer med startups. Projektet kommer att jobba med erfarenhetsutbyten, där även aktörer som inte ingår i projektet kommer att bjudas in.

Om även er organisation vill bli en del av Ignite Public eller önskar mer information kan i ta kontakt med projektledare Karin Bengtsson på karin.bengtsson@kista.com eller +46 70 092 07 13.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...