november 18, 2020

Studenter i Kista fick lösa utmaning från vård och omsorg

Studenter från KTH och gymnasieskolan Stockholm Science and Innovation School fick nyligen lösa ett case från en organisation inom vård och omsorg. Med hjälp av Kista-organisationen Inicio fick tre grupper ta fram innovativa lösningar på ett verkligt problem.

Caset grundade sig i att organisationen ville förbättra kommunikationen och arbetet mellan två avdelningar, då de stundtals kan ha stor tidspress. Grupperna arbetade med en variant av Design Sprint-metoden som Inicio tagit fram, kopplat till dessa typer av workshops.

– Problemlösning, informationssökning, samarbete och presentations kunskaper är förmågor som är viktiga att ha både under studietiden och senare i arbetslivet, säger Mikaela Illanes, grundare och VD på Inicio.

– Oftast får man inte möjligheten att träna på dessa förmågor utan att ha pressen av att få betyg, vi vill därför skapa tillfällen där ungdomar får träna och testa på hur det kan vara att arbeta tillsammans för att lösa ett problem samtidigt som man har kul och skapar ett större nätverk mellan gymnasiet elever, universitetsstudenter och företagsrepresentanter. Från ett företags perspektiv är detta även ett perfekt tillfälle att lämna ett spår hos framtida potentiella anställda.

Vinnande laget kunde också bidra till nya arbetsmöjligheter
De tre lagen presenterade under ett digitalt seminarium de tre lösningarna, som använde sig av allt från smarta databaser till AR-teknik. I juryn satt bland annat representanter från EIT Digital, som också är baserade i Kista. Det lag som vann hade en lösning som inte bara löste själva utmaningen, men också skulle kunna bidra till att skapa arbetsmöjligheter till personer med funktionsförhinder.

– Inicio arbetar för att stärka ungdomar med de färdigheter som behövs för att lyckas i en digital värld, vi gör detta genom praktiska workshops där de får möjligheten att träna på entreprenöriella och innovationskunskaper samtidigt som de breddar sitt nätverk och kan få stöd när det gäller studieval, avslutar Mikaela Illanes.

Kista i samverkan

Kista i samverkan

I veckan gjordes en rundvandring i Kista inom ramen för samarbetet Kista i samverkan, som organiserar Stockholms stad, fastighetsägarnas lokala förvaltare, tillsammans med polis och platsutvecklare och två av de största företag som har verksamhet här. Vandringen...

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Missa inte AI-konstverket Being Unthinkable i Kista!

Under våren sker ett spännande möte mellan artificiell teknik och konsten i hjärtat av Kista, i entrén till IBM:s huvudkontor Det är konstnärsduon DiPisaStasinski – Allesandra Di Pisa och Robert Stasinski – som står bakom konstverket Being Unthincable. Verket invigdes...

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Ljusinstallation lyser upp Kista busstorg

Strax innan nyår tändes den nya ljusinstallationen på Kista busstorg. Installationen kommer att vara på plats till och med mars och visar olika tolkningar av en drömplats. Den tillfälliga installationen på Kista busstorg är skapad av människor med kopplingar till...

Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa

Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa

För att säkra Europas konkurrenskraft och nytta inom digitalisering gör EU med programmet Digital Europe en stor satsning där en del är att etablera ett nätverk med Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH). EDIHerna ska hjälpa småföretag och offentlig...