november 18, 2020

Studenter i Kista fick lösa utmaning från vård och omsorg

Studenter från KTH och gymnasieskolan Stockholm Science and Innovation School fick nyligen lösa ett case från en organisation inom vård och omsorg. Med hjälp av Kista-organisationen Inicio fick tre grupper ta fram innovativa lösningar på ett verkligt problem.

Caset grundade sig i att organisationen ville förbättra kommunikationen och arbetet mellan två avdelningar, då de stundtals kan ha stor tidspress. Grupperna arbetade med en variant av Design Sprint-metoden som Inicio tagit fram, kopplat till dessa typer av workshops.

– Problemlösning, informationssökning, samarbete och presentations kunskaper är förmågor som är viktiga att ha både under studietiden och senare i arbetslivet, säger Mikaela Illanes, grundare och VD på Inicio.

– Oftast får man inte möjligheten att träna på dessa förmågor utan att ha pressen av att få betyg, vi vill därför skapa tillfällen där ungdomar får träna och testa på hur det kan vara att arbeta tillsammans för att lösa ett problem samtidigt som man har kul och skapar ett större nätverk mellan gymnasiet elever, universitetsstudenter och företagsrepresentanter. Från ett företags perspektiv är detta även ett perfekt tillfälle att lämna ett spår hos framtida potentiella anställda.

Vinnande laget kunde också bidra till nya arbetsmöjligheter
De tre lagen presenterade under ett digitalt seminarium de tre lösningarna, som använde sig av allt från smarta databaser till AR-teknik. I juryn satt bland annat representanter från EIT Digital, som också är baserade i Kista. Det lag som vann hade en lösning som inte bara löste själva utmaningen, men också skulle kunna bidra till att skapa arbetsmöjligheter till personer med funktionsförhinder.

– Inicio arbetar för att stärka ungdomar med de färdigheter som behövs för att lyckas i en digital värld, vi gör detta genom praktiska workshops där de får möjligheten att träna på entreprenöriella och innovationskunskaper samtidigt som de breddar sitt nätverk och kan få stöd när det gäller studieval, avslutar Mikaela Illanes.

Tillsammans för att utveckla Kista

Tillsammans för att utveckla Kista

Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista - nytt bolag ska driva utvecklingen. (Pressmeddelande, 2021-11-11) Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg har enats om en gemensam vision för att utveckla stadsdelen Kista. Visionen ska förverkligas via...

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

Välkommen till KTH:s exjobbsmässa 13 okt!

KTH välkomnar till Exjobbsmässan 2021, onsdag 13 oktober 09:30-14:30, där företag/organisationer får tillfälle att möta studenter som är intresserade av examensjobb inom ICT. I linje med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer välkomnar KTH nu till ett fysiskt evenemang,...

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson ny vd för Kista Science City AB

Karin Bengtsson tillträder som ny vd för Stiftelsen Electrum och dotterbolaget Kista Science City AB från och med 1 augusti. Karin Bengtsson har arbetat på Kista Science City AB sedan 2018, som operativt ansvarig och med speciellt ansvar för Urban ICT Arena. Karin har...