november 18, 2020

Studenter i Kista fick lösa utmaning från vård och omsorg

Studenter från KTH och gymnasieskolan Stockholm Science and Innovation School fick nyligen lösa ett case från en organisation inom vård och omsorg. Med hjälp av Kista-organisationen Inicio fick tre grupper ta fram innovativa lösningar på ett verkligt problem.

Caset grundade sig i att organisationen ville förbättra kommunikationen och arbetet mellan två avdelningar, då de stundtals kan ha stor tidspress. Grupperna arbetade med en variant av Design Sprint-metoden som Inicio tagit fram, kopplat till dessa typer av workshops.

– Problemlösning, informationssökning, samarbete och presentations kunskaper är förmågor som är viktiga att ha både under studietiden och senare i arbetslivet, säger Mikaela Illanes, grundare och VD på Inicio.

– Oftast får man inte möjligheten att träna på dessa förmågor utan att ha pressen av att få betyg, vi vill därför skapa tillfällen där ungdomar får träna och testa på hur det kan vara att arbeta tillsammans för att lösa ett problem samtidigt som man har kul och skapar ett större nätverk mellan gymnasiet elever, universitetsstudenter och företagsrepresentanter. Från ett företags perspektiv är detta även ett perfekt tillfälle att lämna ett spår hos framtida potentiella anställda.

Vinnande laget kunde också bidra till nya arbetsmöjligheter
De tre lagen presenterade under ett digitalt seminarium de tre lösningarna, som använde sig av allt från smarta databaser till AR-teknik. I juryn satt bland annat representanter från EIT Digital, som också är baserade i Kista. Det lag som vann hade en lösning som inte bara löste själva utmaningen, men också skulle kunna bidra till att skapa arbetsmöjligheter till personer med funktionsförhinder.

– Inicio arbetar för att stärka ungdomar med de färdigheter som behövs för att lyckas i en digital värld, vi gör detta genom praktiska workshops där de får möjligheten att träna på entreprenöriella och innovationskunskaper samtidigt som de breddar sitt nätverk och kan få stöd när det gäller studieval, avslutar Mikaela Illanes.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...