Tech Tuesday den 4 februari är på temat digitala tvillingar.

En digital tvilling är en slags digital spegelbild av komplexa system, stadsdelar eller till och med hela städer. Tack vare digitala tvillingar kan vi förstå och kontrollera vår miljö samt se hur saker kan kopplas samman på nya sätt. Det blir ett sätt för digitala system att förstå vår komplexa omgivning.

Hur kan detta bidra till morgondagens hållbara städer? Tillsammans med RISE arrangerar Kista Science City genom Urban ICT Arena frukostseminariet Tech Tuesday. Målsättningen är att föra samman de innovativa miljöerna i Kista och möjliggöra utbyte av insikter och kunskap. Alla som jobbar och verkar i Kista är välkomna!

Datumet är 4 februari, platsen är hos RISE i Electrumhuset och anmälan sker på Urban ICT Arenas hemsida.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kista Science City?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här.