augusti 31, 2022

Tillsammans accelererar vi omställning genom ny teknik och nya lösningar

Finns det en p-plats så ska det vara en laddplats – det var beskedet från Trafikborgarråd Daniel Helldén, Stockholms stad, vid dagens final i tävlingen Innovativ Gatuladdning.

Tävlingen för att hitta nya smarta lösningar för publik elladdning i stadsmiljö, har attraherat ett tjugotal bidrag och olika innovativa lösningar kring nätanslutningar, alternativa elstolpar och möjligheter med befintlig infrastruktur. Till dagens final bjöds tre finalister in för att pitcha sina lösningar för ett femtiotal deltagare. Dagen inleddes av trafikdirektör Gunilla Glantz.

Hur kan vi kan lösa utmaningen med laddning i staden utan stora etableringskostnader? Företagen AddEl, Waybler (tidigare CaCharge) och ChargeNode gav exempel på skalbara, energisparande och kostnadseffektiva lösningar.

95% av all laddning kommer ske där bilen normalt står
I ett samtal med Daniel Helldén, trafikborgarråd och Anna Denell, hållbarhetchef Vasakronan belystes vikten av att hitta balans mellan dagens och framtidens behov och den snabba teknikutvecklingen. Panelen var enig i att det krävs smart styrning för att få full effekt av elektrifieringen.

Intressanta reflektioner kring beteendemönster, att vi laddar bilar som vi laddar telefoner, och att det inte bara är  tekniken som ska utvecklas, utan även förändringar i hur vi agerar, och i vår mindset.

Vinnare: Waybler
Med motiveringen ”För sitt bidrag med en nytänkande design som kan anpassas till flera olika gatumiljöer, inom hela Stockholm stad, och som till sin utformning bidrar till kostnadsbesparingar, i både anläggning och installation genom att minska behovet av schakt”, korades företaget Waybler till vinnare av tävlingen.  Wayblers lösning består av en komplett laddlösning som möjliggör kostnadseffektiv laddning i gatumiljö och skapar förutsättningar för lönsamhet för samtliga parter. Genom minimalt markarbete kan lösningen installeras utan större påverkan på det offentliga rummet och med hjälp av lastbalansering, styrd från molnet, kan fler bilar laddas på den effekt som redan finns på plats.

Som en del av priset kommer Waybler kunna testa sin lösning på plats i Kista Science City.

Elektrifieringspakten – för en utsläppsfri trafik i Stockholm
Tävlingen Innovativ Elladdning är del av Elektrifieringspakten, ett samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer som vill bidra till att snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen. Målet är att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030, och för att nå dit krävs samarbete.

Senseable Stockholm Lab

Senseable Stockholm Lab

Welcome to Kista! With focus on TOGETHER the Senseable Stockholm Lab Center was officially opened earlier this week.  The aim of the center is to deliver new knowledge on how to bridge the gap between student groups & researchers, business, and...

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

Drones - a natural layer in the future transport systemWhat impact will the new U-space regulations, Sustainable Urban Mobility Planning and UAMs have on Swedish authorities and entities? This topic was discussed at an event earlier this year, part of the test and...

JOBB VID SIDAN AV STUDIER?

JOBB VID SIDAN AV STUDIER?

    Kista Science City söker nyfikna och strukturerade studenter för deltidsarbete under hösten för att stötta i teknikprojekt för en hållbar stad.   Kista Science City projektleder flera projekt med syfte att skapa en bättre förståelse för våra...

KTH degree project fair 2022

KTH degree project fair 2022

Connect with the minds of the future and pitch your thesis ideas.  On October 12 it is time for the annual KTH degree project fair. This is a great opportunity for companies, and research teams, to present their thesis opportunities in the ICT field for students....

Engagement, meaningfulness and the need for cooperation.

Engagement, meaningfulness and the need for cooperation.

Happy people meeting and the importance of a free lunch. This week we brought together 150 students from Stockholm University and KTH with representatives from Ericsson and IBM to discuss the possibilities of working in northern Europe’s largest IT hub. Great...

Innovativ gatuladdning – final den 31 augusti

Innovativ gatuladdning – final den 31 augusti

17 bidrag har inkommit i tävlingen för att hitta nya, smarta lösningar för fordonsladdning i gatumiljö, och av dem har tre finalister valts ut. Finalisterna kommer att presentera sina förslag vid finalen den 31 augusti där trafikborgarråd Daniel Helldén kommer att...