augusti 31, 2022

Tillsammans accelererar vi omställning genom ny teknik och nya lösningar

Finns det en p-plats så ska det vara en laddplats – det var beskedet från Trafikborgarråd Daniel Helldén, Stockholms stad, vid dagens final i tävlingen Innovativ Gatuladdning.

Tävlingen för att hitta nya smarta lösningar för publik elladdning i stadsmiljö, har attraherat ett tjugotal bidrag och olika innovativa lösningar kring nätanslutningar, alternativa elstolpar och möjligheter med befintlig infrastruktur. Till dagens final bjöds tre finalister in för att pitcha sina lösningar för ett femtiotal deltagare. Dagen inleddes av trafikdirektör Gunilla Glantz.

Hur kan vi kan lösa utmaningen med laddning i staden utan stora etableringskostnader? Företagen AddEl, Waybler (tidigare CaCharge) och ChargeNode gav exempel på skalbara, energisparande och kostnadseffektiva lösningar.

95% av all laddning kommer ske där bilen normalt står
I ett samtal med Daniel Helldén, trafikborgarråd och Anna Denell, hållbarhetchef Vasakronan belystes vikten av att hitta balans mellan dagens och framtidens behov och den snabba teknikutvecklingen. Panelen var enig i att det krävs smart styrning för att få full effekt av elektrifieringen.

Intressanta reflektioner kring beteendemönster, att vi laddar bilar som vi laddar telefoner, och att det inte bara är  tekniken som ska utvecklas, utan även förändringar i hur vi agerar, och i vår mindset.

Vinnare: Waybler
Med motiveringen ”För sitt bidrag med en nytänkande design som kan anpassas till flera olika gatumiljöer, inom hela Stockholm stad, och som till sin utformning bidrar till kostnadsbesparingar, i både anläggning och installation genom att minska behovet av schakt”, korades företaget Waybler till vinnare av tävlingen.  Wayblers lösning består av en komplett laddlösning som möjliggör kostnadseffektiv laddning i gatumiljö och skapar förutsättningar för lönsamhet för samtliga parter. Genom minimalt markarbete kan lösningen installeras utan större påverkan på det offentliga rummet och med hjälp av lastbalansering, styrd från molnet, kan fler bilar laddas på den effekt som redan finns på plats.

Som en del av priset kommer Waybler kunna testa sin lösning på plats i Kista Science City.

Elektrifieringspakten – för en utsläppsfri trafik i Stockholm
Tävlingen Innovativ Elladdning är del av Elektrifieringspakten, ett samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer som vill bidra till att snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen. Målet är att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030, och för att nå dit krävs samarbete.

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...