februari 24, 2023

AKTÖRER I KISTA SKA HITTA NYA SÄTT ATT JOBBA MED UPPLEVD TRYGGHET

Kista Science City samlar aktörer från staden, fastighetsägare, näringslivet och lärosäten för att undersöka hur nya arbetssätt med stöd av ny teknik kan bidra till att öka tryggheten i urbana miljöer som Kista.

 

Upplevd trygghet är en komplex utmaning som kräver samverkan över organisationsgränser. Genom förstudien Aktörsdrivet Trygghetslabb bygger vi vidare på den goda samverkan mellan aktörer som finns i Kista. Vi ska nyttja datadrivna arbetssätt för att komma längre i arbetet med att skapa en attraktiv plats för de som studerar, arbetar och bor i Kista.

”Trygghetslabbet är en ny satsning som visar hur vi i Kista Science City tar oss an olika utmaningar kopplade till den hållbara staden. En viktig del av arbetet kommer vara att aktivera områdets community och involvera innovativa bolag med nya lösningar.  Dessutom har vi redan idag en testmiljö för sensorer som kommer kunna nyttjas och en vana att sätta upp och testa nya lösningar i gaturummet på kort tid. ” Karin Bengtsson, VD, Kista Science City

Det är många faktorer som spelar in för den upplevda tryggheten, till exempel tolkning av hur stadsrummet är utformat, egna – och andras – erfarenheter av risken att utsättas för brott och upplevelse av stök. Med hjälp av IoT skulle vi kunna bli bättre på att kontinuerligt mäta och analysera trygghet och effekterna av insatser som görs, så att de verkligen träffar rätt.

”Idag finns det stora möjligheter att nyttja ny teknologi och utveckla nya arbetssätt över organisationsgränserna för att driva hållbar förändring. I piloten för trygghetslabbet ska vi ta fram förutsättningar för att göra just det.” Vanessa Ware, projektledare, Kista Science City.

Under året ska vi

– bygga ett nätverk av lokala aktörer, leverantörer och användare.
– systematiskt utforska nya arbetssätt och ny teknik där vi alltid utgår ifrån behov hos människorna i området.
– göra omvärldsbevakning på området Internet of Things och upplevd trygghet.

Projektet Aktörsdrivet trygghetslabb är delfinansierat av Vinnova.

Stay updated on what’s happeing in Kista Science City. Subscribe to our newsletter!
WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

WEBINAR: CITY AIR MOBILITY

Vill du bidra till att förbereda städerna för ökad luftmobilitet? Torsdag 30 mars 2023, klockan 12:00 Under webinariet får du en introduktion till projektet City Air Mobility "CITYAM”, ett transnationellt samarbete i Östersjöregionen som ämnar stödja och stärka städer...

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

HOW CONNECTED SENSORS CAN REDUCE GARBAGE COLLECTION STOPS – BY 80 %

155 waste bins in parks and along walkways have been equipped with sensors that automatically signal when they need to be emptied.The project – made in collaboration between the municipality, two startups and Kista Science City – gives a glimpse of how technology can...

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

Ny satsning ska höja kunskapen om cybersäkerhet hos mindre företag

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science...

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

KISTA TAKES THE LEAD IN SMART DRONE SERVICES

Drones will soon be serving customers, citizens, businesses, and authorities with a wide range of revolutionary new services. Kista Science City hosts one of Sweden's largest knowledge clusters when it comes to new mobility. A new project will prepare cities for the...

SHARING INSIGHTS ON TRENDS AND EMERGING OPPORTUNITIES

SHARING INSIGHTS ON TRENDS AND EMERGING OPPORTUNITIES

This week leaders from the business & research community in the area met for the premiere of Kista Insight. A new meeting arena where trends and opportunities are showcased and discussed - this time with a focus on talent attraction, cybersecurity, and emerging...