november 16, 2018

Urban Drone Testbed – skapar en säker infrastruktur för drönare i stadsmiljö

Utvecklingen av drönare för distribution av tjänster och produkter i stadsmiljön ställer tuffa krav på en ny infrastruktur i luftrummet. Hur får de röra sig och hur kan de integreras i samhällsstrukturen? Vilka är möjligheterna och begränsningarna för att skapa en ny storskalig, säker infrastruktur? Nu genomförs en förstudie till en öppen testbädd som en viktig del i utvecklingen – Urban Drone Testbed.

Användandet av UAV (Unmanned Aerial Vehicle), eller drönare som de oftast kallas, ökar lavinartat. Detta skapar många möjligheter till nya, innovativa lösningar till både samhällelig och kommersiell nytta – alltifrån distribution av produkter, övervakning, dokumentation och analys till konkreta uppgifter inom till exempel byggsektor och räddningstjänst. Men idag saknas infrastruktur och regelverk för storskalig, reguljär och säker drönartrafik i den urbana miljön, vilket hindrar utvecklingen.

Kista Science City AB och IQ Samhällsbyggnad har nu fått möjlighet att via Vinnova genomföra en förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet. Förstudien görs tillsammans med offentlig sektor, industri, akademi och civilsamhälle som därigenom ges möjlighet att påverka vad testbädden kan innehålla och hur den ska fungera.

Målet med Urban Drone Testbed är att bidra till den hållbara och uppkopplade staden genom att skapa förutsättningar för helt nya säkra tjänster och affärsområden, där drönare blir en naturlig del av stadsmiljön.

Förstudien ska vara klar den 30 juni 2019 och landa i en fullskalig genomförandeansökan.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Kista Science City AB/Urban ICT Arena, Petra Dalunde, Programchef, petra.dalunde@kista.com, +46 70 415 92 09

IQ Samhällsbyggnad, David Bohn Stoltz, Biträdande programledare, david.bohn.stoltz@iqs.se, +46 72 206 77 14

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

Designing 6G Networks – Tech Tuesday with KTH

There are many grand visions for a digitalized society with smart homes, cities, transportation and factories. Digitalization can hopefully make our society more resource-efficient and sustainable. However, the backbone of digitalization is that we and all our...

Tyck till om drönare!

Tyck till om drönare!

Nu händer mycket kring drönare, och vi på Kista Science City, tillsammans med Stockholms stad och Luftfartsverket kommer från och med 2023 delta i ett treårigt europeiskt projekt som syftar till att förbereda städer till storskalig drönartrafik. En del av projektet handlar om att ta reda på vad Stockholmare tycker kring drönare – vilka use cases vill ni se, i vilka områden m.m.

Shaping the future of mobility

Shaping the future of mobility

AI and multisensors to improve urban mobilityThere are today several technologies through which city traffic and pedestrian flows can be operated and manage. At the same time, and as a result of our increasing mobility behavior, cities face severe challenges with...

Lunch stories

Lunch stories

This week we had the opportunity to share the inspiring story behind Dyamoto invited students at Campus Kista. The founders of Dyamo Innovation, Safae Berrahmoune and Hiba Adem, shared their journey, and passion of helping others, from high school to Women in Tech and...

Newsletter from Kista Science City

Newsletter from Kista Science City

October 27, 2022 International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to...