Urban ICT Arena

 

Urban ICT Arena är en samverkansarena där framtidens smarta teknik skapas, testas och visas upp i en verklig stadsmiljö. Här skapas framtiden i samspel mellan företag, akademi, myndigheter och medborgare.

Urban ICT Arena är en del av Kista Science City AB.

Urban ICT Arena möter behoven hos offentlig sektor genom samarbeten med innovativa företag. Vi hjälper offentlig sektor att hitta de rätta innovatörerna för samarbete och tester. Urban ICT Arenas förståelse för behoven hos kommuner, regioner och myndigheter ger oss en unik position för samverkan som främjar hållbara städer.

En urban testbädd för nya produkter och tjänster

Urban ICT Arena hjälper företag att testa nya idéer och produkter i verklig stadsmiljö. Med den senaste digitala infrastrukturen på plats i vår testbädd kan vi hjälpa till att utvärdera produkter för den hållbara staden. Vår testbädd fungerar sedan som ett slags showroom dit delegationer från hela världen kommer för att lära sig mer om innovationskulturen i Kista och Stockholm.

Våra partners ABB, Ericsson, IBM, KTH, Region Stockholm, RISE, Stockholms stad och Stockholms universitet är alla i framkant när det gäller digitala och hållbara lösningar. Genom detta partnerskap får startups och innovativa företag möjlighet att ta del av deras kompetens och kunskap.

En del av Kista Science City

Urban ICT Arena drivs utan vinstintresse och har som mål att facilitera samarbeten mellan företag, samhälle, akademi och medborgare, för att utveckla smarta och hållbara digitala lösningar för morgondagens städer. Vi är en del av Kista Science City, ett av världens främsta ICT-kluster.

Två fokusområden

Urban ICT Arena har för närvarande två fokusområden – mobilitet och Internet of Things (IoT).

Mobilitet

Urban ICT Arena jobbar tillsammans med våra partners med olika projekt kring uppkopplade och självkörande fordon. Vi tror att Kista är den perfekta platsen att testa och visa upp ny teknik på. Här finns det mycket folk i rörelse, all sorts kollektivtrafik och ett omfattande vägnät. Läs mer här.

Internet of Things

Urban ICT Arena erbjuder företag en testbädd i Kista där ny teknik kan testas och utvärderas. Med hjälp av våra partners fokuserar vi just nu på tre sorters datainsamling – luftkvalitet, flödesmätningar och smart sophantering. Läs mer här.