Vår verksamhet
Kista Science City

Kista Science City AB är ett företag som ska verka för att utveckla ICT-klustret i Kista. Genom deltagande i olika projekt och initiativ syftar vi till att stärka den vetenskapliga miljön och attraktiviteten i området.

Urban ICT Arena

Urban ICT Arena är en samverkansarena där framtidens smarta teknik skapas, testas och visas upp i en verklig stadsmiljö. Här skapas framtiden i samspel mellan företag, akademi, myndigheter och medborgare. Urban ICT Arenas förståelse för behoven hos kommuner, regioner och myndigheter ger oss en unik position för samverkan som främjar hållbara städer.

Stockholm IT Region

Stockholm IT Region är ett medlemsnätverk som bidrar till att Stockholmsregionen förblir en världsledande och hållbar tillväxtregion. Nätverket drivs av Kista Science City och arbetar för att skapa nya samarbeten mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv för att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter och accelerera digitaliseringstakten.

AI Sweden

Kista Science City AB bedriver AI Swedens stockholmsnod. Syftet är att accelerera tillämpningen av AI i Stockholm och Sverige.

Fastighetsägare Kista Science City

Fastighetsägarna i Kista avvecklar föreningen Kista Science City Fastighetsägare för att formera ett nytt samarbete. Även i den konstellationen kommer Kista Science City AB att spela en roll för ett mer attraktivt Kista.

Ignite Sweden

Ignite Sweden är ett nationellt program som delfinansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Syftet är att hjälpa startupbolag att hitta kunder och samarbetspartners för att kunna växa och utvecklas. Inom Ignite Sweden driver Kista Science City projektet Ignite Public, som tar sikte på att initiera samarbeten mellan startupbolag och offentlig sektor. Här genomförs regelbundet matchningar mellan offentliga aktörer och startupbolag med lösningar som kan vara intressanta för den verksamhet som bedrivs av kommuner, regioner och staten.