Framtidens digitala samarbetsverktyg

Program 24 november 2022

9.00 Mässan öppnar

10.00 Inledning
Nils Öberg, Försäkringskassans generaldirektör

10:20  Leverans dSam
Presentation av arbetet som gjordes under 2022

11.20  Tyska regeringskansliet
Tyska statens arbete med digital suveränitet

11.40  Dataport
Dataport presenterar sin lösning som levereras till offentlig sektor i Tyskland

12.00  LUNCH

13.30 Korta presentationer
Erfarenheter från organisationer i offentlig sektor

14.45 Fikapaus, tid att besöka mässan

15.00  RISE
Berättar om forskning relaterat till dSam

15.20  Avslutning
Karin Westling Palm, Skatteverkets generaldirektör

16.30  Mässan stänger

Konferensen arrangeras i samarbete mellan