Innovationsprojektet 5G Ride har testat hur fjärrhantering och nya digitala lösningar kan bidra till en trygg och säker kollektivtrafik med självkörande bussar.

Innovationsprojektet 5G Ride, med deltagarna Urban ICT Arena, Intel, Keolis, Ericsson, T-Engineering, KTH samt Telia utforskar hur 5G, AI och fjärrhantering av fordon via kontrolltorn kan bidra till att underlätta införandet av självkörande eldrivna bussar i stadsmiljöer på ett säkert sätt.

Ambitionen är en effektiv och hållbar kollektivtrafik där operatörer i kontrolltorn kan hantera flottor av autonoma, elektriska fordon för att kunna förbättra trafikplanering och ruttoptimering samt minska energiförbrukning. Det leder till ett mer kostnadseffektivt och miljösmart transportsystem som är mer tillgängligt för invånarna.

Under året har projektet undersökt hur kontrolltornet i kombination med nya digitala tjänster på självkörande bussar kan skapa förutsättningar för en trygg och säker resa för passagerna. Tester har genomförts med självkörande, elektriska fordon i Kista.

– På dagens bussar kan man vända sig till chauffören för hjälp. Det är en trygghet för passagerarna, särskilt för t.ex. äldre. Att man känner sig välkommen och omhändertagen. Med hjälp av ny teknik och kan vi skapa samma upplevelse på självkörande bussar. Det kan handla om att snabbt komma i kontakt med operatörerna i kontrolltorn via enkla digital gränssnitt på bussarna, berättar Jan Jansson, som utvecklar mobilitetstjänster på bussoperatören Keolis.

En annan möjlighet är att med hjälp av AI analysera data från sensorer i bussarna för att proaktivt kunna uppmärksamma operatörerna i kontrolltornet på akuta situationer eller för att identifiera kvarglömda föremål.

Kontrolltornet utvecklas

Förutom att jobba med resan ombord så har även projektet gjort framsteg med att utveckla integrationen mellan kontrolltornet och bussen. Till exempel kan operatören i kontrolltornet ge kommandon till fordonen, och fjärrstyra dem vid behov. Här blir 5G-nätet och dess tekniska egenskaper som snabbhet och korta svarstider viktigt.

Pilottester på Djurgården

5G Ride startade 2020. En viktig milstolpe i projektet var den 24 september samma år då en ny temporär bussrutt invigdes på Djurgården i Stockholm som trafikerades av en eldriven självkörande minibuss uppkopplad mot ett kontrolltorn via 5G-nätet. Projektet kommer fortsätta under kommande år.

Telia invigde Sveriges första storskaliga 5G-nät i maj 2020 i samarbete med Ericsson. Det publika 5G-nätet rullas nu ut runt om i Sverige och kommer täcka mer än 90 % av Sveriges befolkning 2023.