Nu följer nästa fas i utvecklingen av projektet 5G Ride, och utvecklingen av framtidens kollektivtrafik. Samarbetet kring 5G uppkopplade, självkörande bussar som drivs av Kista Science City, Keolis, Telia, Ericsson, KTH, T-engineering och Intel har fått ytterligare finansiering med 31 miljoner kronor,  varav nästan hälften finansieras av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), och nya projektpartners i Scania och Viscando. 

Future 5G Ride är en utveckling av projektet 5G Ride, som sedan 2020 arbetat med hur man med hjälp av 5G och fjärrövervakning av fordon via ett trafiktorn bidrar till ett smidigt införande av självkörande bussar i en verklig urban miljö.

-Förarlösa fordon har potential att förbättra trafiksäkerheten och effektivisera användningen av våra vägar. En kritisk framgångsfaktor för framtidens kollektivtrafik är hur väl den interagerar med andra tjänster och hur effektiv den är när det finns en blandning av mobilitetstjänster tillgängliga. Genom att utforska möjligheterna som kommer med teknologier som 5G, AI och smarta trafiksensorer ska projektet Future 5G Ride ta ett samlat grepp kring dessa frågor, säger Karin Bengtsson, VD Kista Science City AB.

En viktig nyhet i projektet är nyttjandet av smarta trafiksensorer från Viscando. Sensorerna mäter positioner och banor för alla trafikanter och skickar dessa i realtid till Ericssons innovation cloud, där informationen bearbetas genom att bland annat kombinera informationen med data från andra källor som slutligen delas med det det autonoma fordonet. Fordonet agerar utifrån den sammanlagda bilden, från sensorer, trafiktorn, egna kameror och omgivning. Allt detta i realtid. Informationen från sensorerna förbättrar situationsuppfattningen i komplex trafik avsevärt, fordonet får noggrann information om dolda trafikanter och deras förväntade beteende, vilket gör färden bekvämare och säkrare och tillåter dessutom högre hastigheter. Funktionerna kommer att testas av fordon från Scania och T-engineering

-Att delta i projektet Future 5G Ride tillsammans med ledande industriaktörer i Sverige är ett nytt spännande steg i vår satsning på lösningar för autonom uppkopplad mobilitet. Genom att integrera våra infrastruktursensorer med trafiktornet via snabb och pålitlig 5G länk kan vi möjliggöra delningen av noggrann trafikdata i realtid med självkörande bussar i verklig trafikmiljö – och studera hur denna data kan användas för att förbättra deras situationsuppfattning och göra dem både säkrare och effektivare, säger Amritpal Singh, medgrundare och VD för Viscando AB.

Ambitionen med arbetet är att skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar kollektivtrafik där operatörer i trafiktorn kan hantera flottor av autonoma, elektriska fordon för att kunna förbättra trafikplanering och minska energiförbrukning. Genom att ta ett samlat grepp och kombinera teknologier tas nästa steg i utvecklingen av förarlösa automatiserade fordon. Så kan ett mer miljösmart och kostnadseffektivt transportsystem skapas, som känns tryggt och tillgängligt för resenärer.
Att 5G nätens möjligheter med höga datahastigheter, korta svarstider och ökad tillförlitlighet skapar förutsättningar för bussarna att reagera i realtid kunde vi se på höstens demotillfälle där besökare kunde både åka med i bussen och styra via det 5G uppkopplade trafiktornet. Trafiktornet bidrar till utöka säkerhet för både det självkörande fordonet och resenären.

– För oss är den här typen av samarbete viktiga då det ger oss möjlighet att trycktesta 5G och se vad den nya tekniken går för. Att förstå hur nätet hanterar trafiken mellan fordonet och trafiktornet och vad det ställer för krav vad gäller säkerhet och robusthet på de kommunikationslösningar vi levererar till kollektivtrafiken, berättar Magnus Leonhardt, strategi – och innovationschef, Telias företagsaffär.

– KTHs bidrag till projektet är en integrering av ITRLs testbädd för uppkopplade fordon för experimentell forskning om delat sensordata och situationsförståelse, och dess krav på uppkoppling, säger Jonas Mårtensson, föreståndare för KTH ITRL.

– Jag ser fram emot att fortsätta detta spännande projekt. Vi etablerar nu världens första levande 5G labb i Kista som testar nya applikationer för självkörande, uppkopplade fordon och drönare. Med hjälp av innovativ molnteknik, digitala tvillingar i realtid och HD-kartläggning utforskar vi hur man kan öka säkerheten, minska kostnaderna, möjliggöra nya affärsmodeller och göra hållbara transporter till verklighet, säger Stig Persson, programledare, Ericsson.

– Den här typen av projekt, som för samman kärnkompetenser från olika företag och akademi, är en viktig möjliggörare för forskning och utveckling om ny framväxande teknologi. I detta projekt kommer vi att forska om hur sensordata som delas mellan ett fordon och infrastruktur kan användas för att öka perceptionshorisonten och därmed förbättra situationsmedvetenheten. En god situationsmedvetenhet är en nyckelförmåga för säker och effektiv autonom körning, säger Henrik Pettersson, senior teknisk rådgivare, Scania CV.

– Vi ser fram emot fortsätta i detta samarbetsprojekt där vi kommer arbeta vidare med utveckling och utvärdering av framtidens fordons lösningar. Syftet med denna typ av projekt är inte bara att skapa en slutlösning utan att tillsammans lära sig mycket längs vägen och se för och nackdelar med olika tekniker och implementationer. Att framföra en självkörande buss i trafiken är mycket mer än en teknisk och ekonomisk utmaning, det handlar såklart också om att att passagerare måste känna sig trygga och säkra åka med., Sebastian Wallman, Manager Future Mobility, T-Engineering

Projektet sker i ett samarbete mellan några av Sveriges ledande företag inom mobilitet och teknik. Projektet drivs av Kista Science City AB och bussbolaget KeolisEricsson bidrar med innovation cloud och de tekniska lösningarna för det 5G uppkopplade trafiktornet och har tillsammans med Telia levererat det 5G-nät som gör att den självkörande fordonet från T-engineering kan rulla vidare. Viscando’s 3D och AI baserade trafiksensorer kommer att förbättra situationsuppfattningen för ökad säkerhet och effektivare framfart. Scania ska utrusta ett fordon för datainsamling och funktionstest samt utveckla och utvärdera situationskännedomsfunktioner baserat på data som skickas från trafiksensorer.