För en ökad kunskapsnivå och förståelse för de mindre företagens behov och utmaningar av säker digitalisering.

Är ditt företag cybersäkert?

När allt fler produkter kopplas upp och verksamheter digitaliseras ökar både företagets sårbarhet som kraven från myndigheter och kunder. Händelser i vår omvärld bidrar till en allt större hotbild mot företag. Vikten av strukturerad och strategisk cybersäkerhet hos små och medelstora företag har aldrig varit större.

Strategiskt affärsutvecklingsprogram
inom cybersäkerhet.

Ett program för bolag i Stockholm som stärker företagets kompetens och strategiska förmåga inom cybersäkerhet. Genom ökad medvetenhet, kompetens och förmåga inom cybersäkerhet säkrar vi konkurrenskraft och en framtida hållbar tillväxt.

Under programmets gång kommer ni som deltagare få anpassad coaching och utbildning relevant för era specifika utmaningar.  Under fem träffar leder experter inom olika området workshops med fokus på: – cybermedvetenhet – tillgångar och sårbarheter – risk och incidenthantering – organisation – framtid, lagar och standarder.

Vilka företag söker vi?

  • Programmet vänder sig till personer i ledningsposition inom små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Vi ser gärna en till två deltagare per företag.
  • Vi välkomnar särskilt företag från medtech/ den digitaliserade vårdsektorn, och Södertälje Science Park riktar in sig på tillverkande industri.
  • Då antalet platser är begränsat och kostnadsfritt, sätter vi stor vikt vid att deltagande företag har ambitionen att fullfölja programmet.

Vad ingår

  • Anpassad coachning och utbildning relevant för era specifika utmaningar.
  • Workshops kring cybermedvetenhet, tillgångar och sårbarheter, risk och incidenthantering, organisation, framtid, lagar och standarder.
  • Relationer med experter inom cybersäkerhet.
  • Möjlighet till individuellt stöd/coaching mellan träffarna.
  • Strategiskt rollspel.

Vid programmets slut har deltagarna fått ökad förståelse och kompetens samt arbetat fram grunderna i en cybersäkerhets handlingsplan för sitt företag.

Partners

Södertälje Science Park

Funded by

Europeiska unionens regionala utvecklingsfond
Region Stockholm

Contact

Richard Granberg
richard.granberg@kista.com

När och hur

Programmet genomförs fysiskt i Kista under våren 2023. i Programmet ingår fem förmiddagsträffar där ni får möjlighet att tillsammans med 10 andra företag utveckla er medvetenhet, kompetens och förmåga kring digital säkerhet.

Träff 1, 30 mars – Omvärld, affärsnytta & deltagarnas mognadsnivå
Träff 2, 20 april – Riskhantering, organisation och kultur
Träff 3, 4 maj – Säkerhetsåtgärder & incidenthantering
Träff 4, 25 maj – Branschspecifik fördjupning – i samarbete med Swedish Medtech.
Träff 5, 8 juni – Systematisk uppföljning & cyberattack rollspel

Anmäl dig redan idag!