KTH:s verksamhet koncentreras till tre campus

KTH:s styrelse har idag tagit beslutet att pga ekonomiska skäl koncentrera sin verksamhet till tre campus och därigenom lämna Kista.
Kista Science City respekterar beslutet men ser att det är tråkigt att man väljer att lämna ett så starkt ekosystem i en tid när Sverige behöver kraftsamla kring utvecklingen av ny teknik och lösningar för hållbarhet.

KTH är idag en viktig del av Kista och starkt bidragande till områdets utveckling. KTH:s avsikt är dock att arbeta vidare med partner på plats i Kista, utveckla nya modeller för samarbeten och gemensamma utvecklingssatsningar.

I nuvarande omlokaliseringsplan ingår inte Elektrumlaboratoriet, som är ett av Stockholms viktigaste forskningslaboratorier och drivs i dag av KTH/RISE.

Hur flytten ska gå till och mer detaljerade planer om när kommer utarbetas under 2024.

Mer information på KTH’s intranät.