Under Järvaveckan samlade vi Kistas community för att inspirera fler unga att välja en karriär inom tech och banbrytande teknologier.  Köerna ringlade sig till Kistas tält där nyfikna kunde prova på VR-glasögon, regnbågsexperiment och att koda tillsammans med Kodcentrum.

Järva är framtiden – i dubbel bemärkelse. Här hittar du den största andelen unga i Stockholmsområdet, och här bygger vi transformativ teknologi för en hållbar framtid. Därför handlade de flesta diskussionerna och samtalen om vilka karriärsval, studier eller jobb som faktiskt finns att välja på – och hur man närmar sig dem steg för steg.

People at Järvaveckan

Vi behöver intressera fler unga till en framtid inom teknik och vetenskap.

En del av det arbetet kan göras genom att koppla samman aktörerna i Kista för att inspirera Järvas unga. Vi gör det tillsammans i ett starkt community. Årets närvaro på Järvaveckan arrangerade vi tillsammans med Kodcentrum, KTH, Rookie Startups, IBM, Ericsson, Stockholms Universitet, Vetenskapens Hus, imagilabs och The Kloud som är Kistas samlade fastighetsbolag.

Flera politiker besökte oss. Särskilt det biträdande finansborgarrådet Anders Österberg och Lawen Redar hängde kvar, löste kodutmaningar och småpratade med arrangörer och besökare.

Ett stort tack till alla som hälsade på i tältet, och ett extra stort tack till alla partners som hjälpte till med allt från experiment till att diskutera drömmar och framtidsplaner.

Arbetet med att öka intresset för teknik och vetenskap genom att stärka och vidga relationen mellan Järva och Kistas näringsliv fortsätter. Vill du vara med? Hör av dig till Mikaela Färnqvist på Kista Science City.

Anders Österberg