Pressinbjudan (svenska) Mobility Day 2023

PRESSINBJUDAN:
Mobility Day, 30 augusti 2023

Kista Science City i samarbete med Ericsson, Stockholms stad och Region Stockholm hälsar dig hjärtligt välkommen till Mobility Day – en unik mötesplats där vi tillsammans formar framtidens hållbara mobilitet och transportlösningar.

Datum: 30 augusti 2023
Tid: 08:30 – 17:00
Plats: Kista Innovation Park, Grönlandsparken (Grönlandsgatan 8), Kista

Resor och transporter står idag för en stor del av alla utsläpp i Sverige, men vi tror på förändring! Genom innovation och nya tekniska lösningar kan vi hitta mobilitetslösningar som möjliggör en klimatsmart framtid. Under årets Mobility Day lyfter vi fram de senaste framstegen inom mobilitetssektorn och hör experter och visionärer dela insikter och tankar kring hållbar transport.

Höjdpunkter under dagen inkluderar:

  • Inspirerande tal och seminarier från ledande branschexperter från Stockholms stad, Ericsson, Region Stockholm, Luftfartsverket, KTH, Voi med flera.
  • Interaktiva utställningar med demonstrationer av innovativa mobilitetslösningar från Ericsson, Martin & Servera, Falck, Trafikverket, Waybler, Flox Robotics och Stockholms stad.
  • Möjlighet att träffa nyckelpersoner och aktörer inom sektorn från bland annat Stockholms stads trafikkontor, Region Stockholm och Ericsson.

Vi vill också erbjuda en specialvisning av utvalda demonstrationer och möjlighet till intervjuer för besökande journalister.

Mobility Day är en plats där vi möts och tillsammans utvecklar regionala och nationella kluster som kopplar samman fordons- och transportindustrin med Stockholms starka aktörer inom tech. Genom att synliggöra kraften och kunskapen kring nya digitaliserade transporttjänster och Stockholm som en intressant plats för att genomföra och testa nya lösningar kan vi få fler företag att samarbeta. Det ger både inspiration för vad som är möjligt och gemensam kraft för att driva en hållbar utveckling framåt.

Mer information om programmet, seminarier, talare, schema för demonstrationer samt deltagande företag finns på Kista Mobility Day, https://mobilityday2023.confetti.events

Vi ser fram emot att ses i Kista den 30 Augusti.

Vänliga hälsningar,
Kista Science City, Ericsson, Stockholms stad och Region Stockholm

För anmälan och frågor:

Maria Rudenschöld, Kommunikationsansvarig, Kista Science City
maria.rudenschold@kista.com tel 072381 90 62

Eva Andersson,Corporate Media, Ericsson
eva.e.andersson@ericsson.com, tel 070 590 50 68


Mobility Day 2023

It’s that time again: Join us for Mobility Day 2023!

Mark your calendars and make sure to sign up for Mobility Day 2023.
Once again, in collaboration with Ericsson, Stockholms stad and Region Stockholm, we’re diving into the crucial interplay between mobility and sustainability, forging a path to a more eco-conscious future.

Mobility and sustainability are now more intertwined than ever before. Although travel and transport contribute significantly to Sweden’s emissions, we hold the power to to make a change. Driven by innovation, emerging business models, and important changes in behavior, we’re not just envisioning a greener future—we’re actively shaping it.

This year’s Mobility Day is designed to drive this change. We’ll be zeroing in on how innovative solutions and fresh business models can support the transition of our transport system, aligning with Sweden’s ambitious climate goals.

Throughout the day, expect a diverse array of stimulating talks, insightful seminars, and compelling pitches. These activities will be complemented by an open-air exhibition featuring demos and informative stands. This unique showcase serves as a dynamic platform for inspiring discussions, offering excellent networking opportunities.

 

Mobility Day brings together decision-makers from various sectors, including tech, automotive, academia and the public sector, all with a shared focus: innovation for a sustainable and efficient transport system.

Join us in Kista on 30 August, for a day full of knowledge, inspiration and collaborative spirit , as we collectively accelerate the journey toward sustainable mobility solutions.

 

Highlights of the day:

  • Experience innovative concepts and emerging business models propelling us towards Sweden’s ambitious climate goals.
  • Engage with experts spanning tech, automotive, academia, and the public sector, all driven by the pursuit of innovative, sustainable transport solutions.
  • Delve into a captivating series of discussions, seminars, and pitches covering electrification, connectivity, data sharing, climate-smart drones, and trends in the automotive arena.
  • Demo & Exhibition: Step into an open-air showcase featuring electrified vehicles, drones, and more. Connect with industry pioneers, fellow mobility enthusiasts, and future talents.

Event Details:

Date: 30 August, 2023
Location: Kista
Time: 08:30 AM – 05:00 PM

Secure Your Spot:

For more information and registration, visit our event site. See you there!

 

Mobility day is arranged by Kista Science City together with EricssonStockholms stad and Region Stockholm. 

Mobility Day is, through Fordonsdalen React, co-financed by the European Regional Development Fund and by the Region Stockholm Project Fund for sustainable regional development.