Digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn

When

May 8, 2024    
9:00 am - 12:00 pm

Where

Workshop – Vision 2045 – Digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn

Forskningsprojektet ”Nationell Hubb För Digitala Tvillingar” bjuder in till en workshop med syfte att utforska vad som sker inom och vilka behov vi i Sverige kopplat till datakällor och interoperabilitet vid utvecklingen av digitala tvillingar inom samhällsbyggnad.

  • Ett av delmålen med forskningsprojektet ”Nationell Hubb För Digitala Tvillingar” är att forma en vision och en färdplan för hur den digitala tvillingen kan bli ett integrerat och implementerat verktyg och en given arbetsmetodik inom samhällsbyggnadssektorn år 2045.
  • För att denna vision och färdplan ska bli så relevant som möjligt så vill vi samla in synpunkter och prioriteringar inte bara från partners i forskningsprojektet men även från andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.
  • För att kunna göra detta bjuder projektet nu in till en workshop för att ge tidig input till de byggstenar som sedan kommer bli en del av vägledningen. Vi detta tillfälle diskuterar vi behov och utmaningar kopplade till datakällor och interoperabiltet – dvs hur kan vi säkerställa att data kan flöda på ett tryggt, tillförlitligt och tillgängligt sätt mellan våra olika organisationer, system och modeller.

Anmälan

Anmäl till workshop: Datakällor och interoperabilitet – Digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn