AI-driven cyberworkshop med Hanna Linderstål

When

April 25, 2024    
11:30 am - 1:30 pm

Where

Nodhuset
Borgarfjordsgatan 12, Kista

AI-driven cyberworkshop med Hanna Linderstål

Är du redo att ta din cybersäkerhet till nästa nivå? Då får du inte missa detta tillfälle. En AI-driven simulering av cyberhot ger dig en realistisk och utmanande upplevelse av hur det är att hantera avancerade cyberattacker. Med hjälp av artificiell intelligens skapas scenarier som simulerar verkliga hotbilder, baserade på Hannas expertis och plattformen hon utvecklat. Detta ger dig en ovärderlig möjlighet att testa din förmåga att reagera och försvara dig under verklighetstrogna förhållanden.

Denna workshop är skräddarsydd för CIOs och CISOs som arbetar inom sektorer för samhällsviktig infrastruktur eller för tech eller produktleverantörer till sådana organisationer.

Datum och tid: 25/4, kl. 11:30 – 13:30
Plats: Kista Science City

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till sakarias.strand@kista.com.

Låt oss tillsammans arbeta mot en säkrare framtid.

Agenda

11:30 – 12:00: Introduktion till ämnet samt lunch
Vi börjar med en välkomnande lunch och introduktion till dagens ämne, där du får tillfälle att nätverka och bekanta dig med andra deltagare.
12:00 – 12:30: Scenariobeskrivning Del 1 Worksho
13:00 – 13:20: Scenariobeskrivning Del 2 workshop
13:20: Summering och avslut
Vi summerar dagens diskussioner och avslutar mötet med viktiga insikter och nästa steg framåt. Efter avslutat möte finns det möjlighet att delta i frivilligt nätverkande och fortsatta diskussioner.
13:30: Chans till fortsatt nätverkande

Bli en del av lösningen

Analysen efter övningen gör det lättare att lära sig av misstagen, ta fram rekommendationer och en handlingsplan för kontinuerlig förbättring. Dessutom säkerställer regelbundna uppdateringar av krishanteringspolicyer, utbildningstillfällen och årliga övningar en kontinuerlig beredskap.

Bakgrund

Antalet cyberattacker ökade kraftigt under 2023 och utgör en växande hotbild mot samhällsviktig infrastruktur. Detta skapar en påtaglig risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner, vilket understryker vikten av att förbereda och skydda organisationer effektivt.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) rekommenderar specifika åtgärder för att stärka säkerhetsarbetet däribland att planera och öva för cyberangrepp samt att Införa och öva kontinuitetsplaner för kommunikation under en cyberkris. 

Detta event arrangeras i samarbete mellan Kista Science City och Earhart Business Protection Agency, inom ramen för Sweden Secure Tech Hub.

Anmälan

Nyfiken och vill veta mer?, skicka en intresseanmälan till sakarias.strand@kista.com

Om Earhart Business Protection Agency

Övningen leds av Hanna Linderstål, Earheard Business Protection Agency.
Som en ledande managementkonsultbyrå inom informationssäkerhet, baserad i Stockholm, har Earhart hjälpt många organisationer att navigera i den komplexa världen av cybersäkerhet och digitalt spionage. Med ett omfattande globalt nätverk och ett team av experter, är vi ständigt uppdaterade om de senaste säkerhetstrenderna och teknologierna.