Branschdag - cybersäkerhet och medtech

When

May 26, 2023    
8:30 am - 11:00 am

Where

Swedish Medtech
Sveavägen 63, Stockholm

I en värld där allt fler produkter kopplas upp och verksamheter digitaliseras, ökar både sårbarhet för företagen och kraven från myndigheter och kunder.

Hotbilden mot företag blir allt större.
Nu, mer än någonsin, är det avgörande för små och medelstora företagatt ha en strukturerad och strategisk cybersäkerhet på plats.

Under våren genomför vi ett unikt affärsutvecklingsprogram för att stärka företagens kompetens och strategisk förmåga inom cybersäkert.
Som del av detta program arrangerar vi nu en branschdag, tillsammans med Swedish medtech, där vi välkomnar fler deltagare att ansluta sig.

Medtech blir smartare och smartare – men hänger säkerheten med?

Hur ser läget ut i medtechbranschen och vad kan vi förvänta oss framåt?
Hur kan vi i branschen samordna oss bättre med patientnyttan i fokus?
Branschens aktörer berättar om utmaningar och möjligheter.
En pinfärsk standard som hanterar nya krav presenteras.

Ur programmet

 • Hur ser beredskapen ut hos mindre medtechbolag?
  Richard Granberg, Kista Science City
 • Medicinteknik möter verkligheten – erfarenheter från användning av medicintekniska produkter i vården
  Eva Robertsson, Certifierad Medtech ingenjör, konsult med uppdrag hos Philips. Ledamot styrelsen för Svensk Medicinteknisk Förening
 • Upphandling och cybersäkerhet inom Västra Götalandsregionen, Ragnar Lindblad, senior medicinsk rådgivare.
 • Regionens utmaningar med att kravställa och styra informationssäkerheten inom medicinteknik
  Lisa Knutsson Fröjd, informationssäkerhetschef Region Gävleborg
 • Bakgrund, nuläge och framtid. Hur ska en tillverkare av medicinteknisk mjukvara hantera cybersäkerhetsfrågor?
  Från hackade pacemakers och lamslagna sjukhus till torra standarder som visar vägen framåt genom samarbete.
  Nils Lidström senior quality and regulatory consultant, QAdvis
 • PANEL – Från utmaning till möjlighet – hur tar vi oss framåt
 • Modereras av Vanessa Ware, Kista Science City

Länk till anmälan

Plats: Swedish Medtech på Sveavägen 63