I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos akademi, institut och större företag, men kunskapen når inte alltid ut till små och medelstora företag. Nu ska en ny satsning hos två av Stockholms innovationsmiljöer, Kista Science City och Södertälje Science Park, leda till att små och medelstora företag kan dra nytta av befintlig expertis inom cybersäkerhet.

Projektet syftar till att stärka kännedom kring säkerhetsfrågor hos små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Detta för att stärka företagens tillväxt och konkurrenskraft i en alltmer digital värld, men också för att höja säkerhetsnivån.

– Vi ser att det idag ställs allt högre krav på cybersäkerhet hos små och medelstora företag. En ökad digital hotbild kan leda till att nya riktlinjer och standarder för cybersäkerhet tas fram, och då är det viktigt att företagen hänger med, säger Richard Granberg på Kista Science City.

Bakom satsningen står de två innovationsmiljöerna Kista Science City och Södertälje Science Park som under flera år samarbetat kring affärsutveckling för små och medelstora företag.

Pilotprogram under våren

Under våren 2023 kommer ett pilotprogram starta upp, där 5–10 företag får möjlighet att genom utbildning, coachning och nätverkande får möjlighet att stärka sina kunskaper om cybersäkerhet. Inledningsvis kommer två branscher prioriteras: medtech och tillverkande industriföretag.

Branscher där digitaliseringen går snabbt och där fler och fler tjänster och produkter är anslutna till andra enheter, nätverk och internet i syfte att effektivisera och förbättra processer och slutprodukt. En i grunden positiv utveckling, men där riskerna för cybersäkerhetshot därmed samtidigt kraftigt ökar och konsekvenserna av säkerhetsbrister och intrång kan få stora konsekvenser för olika berörda parter, inklusive samhället i stort.

Företag sökes

Just nu söker projektet efter företag som skulle kunna vara intresserade av att delta. Deltagande i pilotprojektet är kostnadsfritt och riktar sig till små och medelstora företag i Stockholmsregionen.

Intresserad av att vara med? Kontakta Richard Granberg.