När allt fler produkter kopplas upp och verksamheter digitaliseras ökar både företagets sårbarhet som kraven från myndigheter och kunder. Händelser i vår omvärld bidrar till en allt större hotbild mot företag. Vikten av strukturerad och strategisk cybersäkerhet hos små och medelstora företag har aldrig varit större.

Utbildningen Grundläggande cybersäkerhet ger dig en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för vissa begrepp och bidrar till stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur.

Det här är till för dig som:

  • är anställd i ett litet eller medelstort företag med tillväxtambitioner, och där digitala teknologier är en central del i företagets affärsmodell.
  • har grundläggande kunskaper om IT-system.
  • vill öka din förståelse för cybersäkerhet.

– Återkommande incidenter och rapporter visar på hur affärskritisk cybersäkerhet är. Tillsammans med flera andra science parks kraftsamlar vi för att hjälpa mindre företag att höja sin kompetens inom området. Nu finns möjlighet att gå en utbildning som kan vara ett första steg för att öka kompetensen och medvetenheten om cybersäkerhet, säger Karin Bengtsson, VD, Kista Science City.

Nya hot, trender och juridik

Biträdande professor Mikael Asplund vid Linköpings universitet kommer att leda kursen och säkerställa att du får en grundläggande förståelse för cybersäkerhet. Målet är att avmystifiera viktiga begrepp och skapa förutsättningar för en stärkt säkerhetskultur och medvetenhet.

Utbildningen kommer att behandla flera centrala teman. Dessa inkluderar cybersäkerhet i en samhällskontext med fokus på historiska sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner och juridiska aspekter.

Anmäl dig till Grundläggande Cybersäkerhet idag! Utbildningen är kostnadsfri och stänger för anmälan den 4 mars. Begränsat antal platser. så skicka in din ansökan redan idag!.
Mer information hittar du här.

Grundläggande Cybersäkerhet är en del av Sweden Secure Tech Hub som medfinansieras av Europeiska Unionen.

Sweden Secure Tech Hub

Utbildningen är en del av initiativet Sweden Secure Tech Hub där sex Science Parks har gått samman för att skapa erbjudanden kring cybersäkerhet. Utbildningen kommer alltså även att genomföras i Göteborg på Lindholmen Science Park, Blue Science Park i Karlskrona, Ideon Science Park i Lund, Luleå Science Park och Kista Science City.