Intelligenta Trafiksystem

(Pressrelease 20221018)
Trafiken i storstäderna är inte alls så smart som den borde vara.
Nu testas ny teknik som ska ändra på det.
Med intelligent trafikanalys och trafikstyrning ska bilköerna kapas, trafiken flyta bättre och städer bli mer hållbara.

Just nu engagerar sig en rad innovativa teknikbolag i flera parallella trafikprojekt i Kista norr om Stockholm i syfte att testa och utveckla lösningar som kan bidra till effektivare trafikflöden i storstäderna.

Siktet är inställt på att radikalt minska bilköer, trafikbuller, utsläpp av giftiga partiklar och ohälsa – och det första steget är att dra nytta av teknik som kan läsa av trafiksituationen på ett mer intelligent sätt än vad som görs idag.

De nya lösningar som testas och utvecklas bygger på användning av artificiell intelligens och edge kombinerat med Lidar, Radar och annan sensorteknik i framkant. Tesla drar nytta av samma teknik i sina självkörande fordon för att förstå trafikbilden och snabbt fatta beslut utifrån hur det ser ut med bilar, fotgängare, cyklister, hinder på vägen och så vidare.

I huvudsak går projekten i Kista – och även till viss del Hornsgatan i centrala Stockholm – ut på att fånga in och optimera relevant och korrekt data, och att genom effektiv analys bättre förstå trafikflöden, samt att hitta den optimala uppsättningen av olika tekniker för att styra trafiken.

– Trafiken styrs mer optimalt med realtidsförståelse av den aktuella trafikmiljön, hastigheten på trafiken, närvarande fordonsslag och så vidare, säger Lucas Uhlén på Kista Science City, som ligger bakom satsningen i samarbete med Stockholms stad och andra partners.

– Det är banbrytande att kunna jämföra så många tekniker på samma ställe. Få platser i Europa kan idag tillhandahålla liknande förutsättningar för test och utveckling av teknik.

Projekten är attraktiva för teknikföretag i den absoluta framkanten av flera skäl. Den största uppsidan är möjligheten att få testa sin teknik i ”krattad bana” och samtidigt kunna ha en tät dialog med framtida potentiella kunder, som till exempel Stockholms stad. På så sätt maximeras företagens och samhällets möjligheter att vidareutveckla tekniker och processer. Dessutom används resultaten som dataunderlag till ny forskning och utveckling.

Här är några exempel på vad som kan komma att möjliggöras när trafiken kan analyseras smartare:

  • Dynamiskt anpassade trafikljus där tidsintervallerna mellan rött och grönt ändras löpande baserat på en lång rad olika trafikparametrar
  • Dynamiska hastighetsbegränsningar utifrån hur trafiken ser ut just nu
  • Intelligenta zoner med hjälp av geofencing
  • Guidning till närmast lediga p-platser
  • Guidning av tung trafik för att reducera buller och giftiga partiklar

För mer detaljer kring projekten, kontakta: Lucas Uhlén, Kista Science City AB.

 


picture of the CEO Karin Bengtsson outside with some graphical Kista elements on the photo

Newsletter Kista Science City 2022

October 27, 2022
International world class researchers and speakers made the conference Digitalize in Stockholm a success and together with the inauguration of the Senseable Stockholm Lab’s new premises at KTH – the last few weeks has given us great opportunities to get new insights and to form new research projects. And we continue to gather the research and development community in Kista the first Tuesday of every month for Tech Tuesdays, and now also AI breakfasts every second Friday.

Kista Science City is home to some of Sweden’s most prominent researchers in cyber security as we host the Department of Computer Science (SU), RISE Cyber range and FOI (Swedish Defence Research Agency). At Kista Science City we are now, together with Södertälje Science Park, starting a project with the aim to bring the expertise and knowledge of the experts to small and middle-sized companies. Let us know if you are interested in joining the project.

In this newsletter you can read more about some of the recent events and projects ongoing at the moment. We are always here for you if you would like more information, or just want to drop by for a coffee.

Newsletter from Kista Science City October 22

 

September 13, 2022

We are off to a flying start this autumn! From our experience, it’s sharing ideas, insights and knowledge that create a meaningful difference. That’s why we at Kista Science City focus on facilitating connections.

Many of the activities that will take place during the autumn targets some of the challenges our society is facing right now. One example being the electric charging competition we’ve been running with Stockholms stad and Vinnova. Being able to announce the winner of the competition was a good start of our activities this autumn! A strong focus on technologies that makes a difference for both climate and people.

We are also extra happy to welcome new students, with their optimism, curiosity and great spirits, into our community. A full programme of activities connecting students with companies in the area lies ahead, including the KTH degree project fair that you can read more about below. Get in touch if you want to know more.
And don’t miss to sign up for the autumn’s first Tech Tuesday hosted by IBM, focusing on Design for AI.

Hope to see you soon!
/ Karin Bengtsson, CEO, Kista Science City AB

Newsletter from Kista Science City September 2022